Tai Ki Kung maestro Ming Wong CY

SZKOŁA QIGONG i TAI CHI

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Tai Chi Kung » Co to jest Tai Chi Kung? 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach zdrowotnych, podaj swój email:

Gdzie można z  nami praktykować zdrowotne ćwiczenia Qigong i  Taichi. Ćwiczenia stacjonarne i  wyjazdowe, kliknij…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Co to jest Tai Chi Kung (Tai Ki Kung w  dialekcie kantońskim), Styl San Feng?

Tai Chi Kung, to sztuka ruchu dla życia.

Ming Wong C. Y. 

Tai Chi Kung to bardzo rzadko spotykany i  cenny styl ćwiczeń, nauczany w  Europie w  szkole Mistrza Ming Wonga C. Y.

Jest pierwotnym, tradycyjnym połączeniem ćwiczeń Qigong (Chi Kung) i  Tai Chi. W  czasach Chang San Fenga, twórcy Tai Chi obydwie te praktyki były wykonywane zawsze razem.

To chińska sztuka ruchu, medytacja, taoistyczna praktyka kultywowania długiego życia sztuka walki.
Tai Chi Kung, styl San Feng jest oryginalnym, pierwotnym stylem chińskiej sztuki ruchu znanej powszechnie od XX wieku jako Tai Chi Chuan lub Tai Ji Quan .

Praktyka z Mistrzem Mingiem, Fot. Piotr Szafraniec
Praktyka z Mistrzem Mingiem, Fot. Piotr Szafraniec

Ćwiczenia te budują energię życiową, aktywizują siły życiowe i  obronne organizmu. Dają pogodę ducha i  zwinność ciała. Są szczególnie zalecane w  celu zapobiegania chorobom. Praktyka Tai Chi Kung daje równowagę psychofizyczną, nie tylko w  skali jednostki, ale również równowagę rozumianą jako harmonijne relacje z  szeroko rozumianym otoczeniem, tj. przyrodą i  społeczeństwem. Poprzez rozwój świadomości, rozwój postrzegania własnych ograniczeń i  możliwości, odkrywamy nasze powiązania z  wszechświatem i  powiązania między mikrokosmosem i  makrokosmosem.

Styl San Feng praktykuje się w  umiarkowanie niskich pozycjach, dlatego jest on polecany dla osób w  dowolnym wieku i  dowolnej płci.

Jednak nawet osoby zdrowe i  wysportowane znajdą w  nim szeroką przestrzeń do rozwoju, ponieważ każdą formę można też wykonywać w  sposób zaawansowany, czyli głęboki, rozluźniony, wymagający gimnastycznie i  ruchowo, ale też świadomy i  zarazem medytacyjny.

W stylu San Feng wykonujemy zarówno formy statyczne, jak i  ruchowe, w  których ruch jest powolny i  płynny.

Wystepują też ruchy bardzo szybkie.

Zawsze jednak zachowujemy walor płynności, rozluźnienia i  ruchu zgodnego z  kształtem naturalnych spiral energii.

Inną charakterystyczną cechą tego stylu jest równowaga i  nieustanna gra sił Yin i Yang, którą oddaje termin Tai Chi. W  praktyce oznacza to, że w  każdym ruchu równocześnie jest siła i  rozluźnienie, praca i  wypoczynek, rozciągnięcie i  skurczenie, ruch i  spoczynek, itd. Ten stan jest trudny do osiągniecia, ponieważ łatwiej jest pracować tylko nad jednym z  tych aspektów, np. nad rozluźnieniem (Yin), lub tylko nad siłą (Yang), ale w  takim przypadku efekty będą mniejsze i  niezgodne z  prawami natury i  starożytną filozofią chińską.

W czasie ćwiczenia poszczególnych form widać, jak kolejne części ciała bez przerwy rozciągają się i  kurczą, podobnie jak ciało kota, węża, czy innych zwierząt. Jest to doskonałe ćwiczenie uważnego ruchu ciała, prowadzenia energii i  świadomości umysłu, czyli medytacja w ruchu.

Marian Nosal
Warszawa, 27 września 2009

taichikung.pl/…


zobacz: