Tai Ki Kung maestro Ming Wong CY

SZKOŁA QIGONG i TAI CHI

  in English  wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Tai Chi Kung » Alchemia taoistyczna 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach zdrowotnych, podaj swój email:

Gdzie można z  nami praktykować zdrowotne ćwiczenia Qigong i  Taichi. Ćwiczenia stacjonarne i  wyjazdowe, kliknij…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Nèidān 内丹, czyli Wewnętrzny Eliksir → starożytna chińska alchemia taoistyczna

Alchemia taoizmu jest subtelnym przekształcaniem pewnych substancji i  własności na inne substancje lub własności.

Mistrz Ming Wong, Lodrone, lipiec 1995 roku fot. Marian Nosal
Mistrz Ming Wong, Lodrone, lipiec 1995 roku
fot. Marian Nosal

Alchemię taoistyczną dzieli się na alchemię zewnętrzną i  alchemię wewnętrzną.

Taoistyczna alchemia zewnętrzna zajmuje się przekształcaniem różnych substancji w  inne substancje, na przykład rtęci i  cynobru w  złoto.

Taoistyczna alchemia wewnętrzna zajmuje się przekształcaniem wewnętrznych (psychicznych, duchowych) własności człowieka. Jest po prostu pracą nad sobą, prowadzoną na niezwykle subtelnym poziomie. Nie należy jej widzieć, jako magię, aczkolwiek jej efekty i  terminologia są dość hermetyczne dla osób z  zewnątrz kręgu alchemików taoistycznych.

Formy Tai Ki Kung stylu San Feng są starożytnymi formami alchemicznymi, ponieważ mogą służyć do przemiany naszego ciała i  psychiki, rozumianych, jako jedna całość. Efekty tej pracy zależą od nas, czyli od zaangażowania, pracy i  wiary osób ćwiczących. Nie chodzi tu o  ślepą wiarę, ale o  ciągłe próbowanie. Praktykowane przez nas formy Tai Ki Kung były tworzone przez tysiące lat, ale ostateczną formę nadał im, żyjący 800 lat temu słynny alchemik i  mnich taoistyczny, Chang San Feng.

Za najmocniejszą formę alchemiczną Tai Chi Kung uważa się Tan Pin, czyli Pigułkę Nieśmiertelności.

Jedną z  podstawowych praktyk l'Alchemii taoistycznej w  stylu San Feng jest ciągłe poszukiwanie Słońca w  sercu i  Księżyca w  głowie. Stan ten oznacza słoneczne gorąco i  promieniowanie (miłość) w  sercu oraz spokojną, księżycową świetlistość umysłu, która daje prawidłowość myślenia, postrzegania i  działania. Prawidłowe myślenie pojawia się wtedy, kiedy spokojne światło Księżyca rozpuszcza nadmierne emocje i  uspokaja chaotyczne myśli. Nadmierne emocje są według Chińczyków jednym z  głównych źródeł chorób. Dlatego Słońce w  sercu i  Księżyc w  głowie oznaczają też zdrowie fizyczne i  psychiczne.

TanPin, czyli Pigułka Nieśmiertelności  w wykonaniu Mistrza Minga C. Y.
TanPin, czyli Pigułka Nieśmiertelności
w wykonaniu Mistrza Minga C. Y.

Jak widać, mimo skomplikowanej teorii i  nazewnictwa taoistyczna alchemia wewnętrzna, stosowana w  Tai Chi Kung stylu San Feng jest po prostu sztuką prawidłowego i  aktywnego życia, rozwijaną na przestrzeni tysiącleci w  Chinach.

W ramach praktyk taoistycznej szkoły Gong, założonej przez mistrza Chang San Fenga, a  prowadzonej aktualnie przez mistrza Ming Wong C. Y. stosuje się też znane techniki taoistycznej alchemii wewnętrznej, jak Mały Niebiański Obieg, Wielki Niebiański Obieg i  inne praktyki alchemii taoizmu.

Marian Nosal
Warszawa, 13 marca 2011

taichikung.pl/…

zobacz: