Tai Ki Kung maestro Ming Wong CY

SZKOŁA QIGONG i TAI CHI

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Qigong. Kosmiczne wiry Energii dla zdrowia i rozwoju → nowa książka o Qigongu w redekcji » Wewnętrzna wirowa struktura Qigongu, wstęp » Opis wirowej struktury Qigongu w zarysie 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach zdrowotnych, podaj swój email:

Gdzie można z  nami praktykować zdrowotne ćwiczenia Qigong i  Taichi. Ćwiczenia stacjonarne i  wyjazdowe, kliknij…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Opis wirowej struktury Qigongu w  zarysie

● w  ćwiczeniach Qigong równoczesny, skoordynowany ruch ciała, Energii i  Umysłu powoduje powstanie Pól Energii (PE)
● jeżeli w  ćwiczeniu użyjemy tylko ruchu fizycznego, to powstałe Pole Energii będzie słabe
● jeżeli w  ćwiczeniu użyjemy tylko ruchu fizycznego i  ruchu Qi, to powstałe Pole Energii będzie trochę mocniejsze
● jednak mocno odczuwalne Pola Energii postają tylko wtedy, gdy praktykujący Qigong potrafi jednocześnie i  w synergii użyć ciała, Energii i  Umysłu
● chodzi tu o  umiejętność wyciszenia się, skupienia i  wyprowadzenia odpowiednio subtelnych poruszeń ciała, Energii i  Serca/Umysłu
● według Chińczyków Serce powinno być "puste", co właśnie oznacza brak nadmiernych emocji i  myśli, wtedy wyciszenie i  skupienie "pojawiają się same z  siebie", bo taki stan jest nam wrodzony. Pojawiają się, gdyż w  pustym Sercu może zamieszkać Duch Shen, który z  kolei pochodzi z  Ducha Pierwotnego Yuan Shen.
● najmocniejsze i  najbliższe Źródła są spiralne Pola Energii Wirowej (PEW)
● pola Qi o  innych kształtach są pochodnymi spiralnych Pól Energii Wirowej
● pierwotność i  największa moc PEW wynika z  ich zgodności z  podstawową energetyczną strukturą, matrycą Wszechświata
● w  czasie wykonywania ćwiczeń Qigong każda osoba powołuje do życia pewne pola Qi. Nie zawsze są one jednak na tyle mocne, aby je zauważyć i  nie zawsze są polami wirowymi
● osoby na poziomie mistrzowskim w  praktyce Qigong potrafią swój ruch ciała, Energii i  Umysłu przeprowadzić w  taki sposób, że w  zgodności z  naturalnymi przebiegami Kosmicznych Pól Energii są w  stanie powołać do życia i  wzmocnić własne spiralne Pola Energii Wirowej
● Energia zawsze porusza się po liniach spiral trójwymiarowych, czyli helis lub inaczej po liniach śrubowych
● jeżeli czujemy jej przepływy po innych liniach, to dlatego, że przepływ albo jest zbyt słaby. albo nasze odczuwanie niezbyt wyostrzone
● jeżeli będę używał pojęcia Linie Spiralne (LS), to najczęściej jest to uproszczenie. Chodzi oczywiście o  Linie Śrubowe. Pojęcie Linii Śrubowych gorzej brzmi, gdyż jest zbyt techniczne i  dlatego używam pojęcia Linii Spiralnych
● często linie śrubowe odczuwamy jako spiralne, płaskie i  to w  ramach małych przestrzeni jest prawidłowe
● dla ścisłości przypominam jednak, że każda linia Pola Qi jest pierwotnie przestrzenną linią śrubową, a  jeszcze dokładniej spiralą stożkową lub stożkiem spiralnym, czyli taką helisą, która się rozszerza. A  przy tym jest nie tylko figurą matematyczną, ale też zawiera lub co najmniej wspiera życie.
● na poziomie fizycznym Pola Energii Wirowej pomagają w  budowie fizycznej ciała, gdyż wszystkie struktury energetyczne stojące za naszą cielesnością, na przykład meridiany, mają strukturę elipsoidalnych stożków spiralnych. W  miejscach tak zwanych punktów akupunkturowych dochodzi do zwężenia przepływu i  koncentracji Qi.
● na poziomie techniki warstwy fizycznej ćwiczeń Qigong Pola Energii Wirowej są korzystne i  współgrają z  każdą naturalną techniką. A  raczej jest odwrotnie, to dobra technika ruchu fizycznego zgodna jest z  naturalnym przebiegiem Pól Energii, które ją wzmacniają.
● na poziomie Qi Pola Energii Wirowej są korzystne, co jest oczywiste, bo wspierają naturalne pola Qi człowieka
● na poziomie medytacyjno-duchowym Pola Energii Wirowej są korzystne, gdyż przy ich pomocy można nawiązać kontakt z  Duchem Kosmosu, który bywa nazywany Bogiem, Tao, naturą Buddy itp.
zobacz:


Chi Kung, Tai Chi, Qigong, Warszawa - Opis wirowej struktury Qigongu w zarysie dot.gif