Tai Ki Kung maestro Ming Wong CY

SZKOŁA QIGONG i TAI CHI

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Qigong. Kosmiczne wiry Energii dla zdrowia i rozwoju → nowa książka o Qigongu w redekcji » Wstęp 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach zdrowotnych, podaj swój email:

Gdzie można z  nami praktykować zdrowotne ćwiczenia Qigong i  Taichi. Ćwiczenia stacjonarne i  wyjazdowe, kliknij…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Wstęp

Książka ta powstała z  potrzeby serca. Zbyt dużo czasu spędziłem już na praktyce Qigong i  zbyt wiele istotnych informacji napłynęło do mnie w  tym czasie, żeby nie podzielić się nimi z  innymi zainteresowanymi osobami. Również moi uczniowie chcieliby mieć zwięzły, o  ile jest to możliwe, przegląd informacji, które im przekazuję w  czasie lekcji Qigong Online i  na żywo.

W książce tej przekażę wiele faktów ogólnie znanych w  środowisku adeptów ćwiczeń Qigong, ale przede wszystkim napiszę o  rzeczach, które można poznać i  doświadczyć tylko studiując starożytną taoistyczną kulturę chińską długo i  w oparciu o  nauczanie wybitnych nauczycieli. Prawdziwy i  głęboki przekaz medytacyjny i  energetyczny zachodzi tylko w  bezpośrednim kontakcie ucznia z  mistrzem.
W życiu mam też takie szczęście, i  temu szczęściu staram się bardzo pomagać, że najlepsza moja nauczycielka medytacji, Qigongu, taoistycznego masażu stóp On Zon Su, Jogi i  innych sztuk Wschodu jest też w  życiu prywatnym od 30 lat moją żoną. Zaoszczędziło mi to wielu poszukiwań, bo pracując we dwoje możemy zobaczyć i  osiągnać dużo więcej. Także jakość tego osiągania jest inna, gdyż aktywne Yang bez karmiącego Yin jest zbyt jednostronne i  odwrotnie.
Dalekowschodnimi sztukami ruchu zajmuję się już od 50 lat, a  typowym „miękkim wewnętrznym” Qigongiem od ponad 40 lat. W  międzyczasie uprawiałem wiele systemów pracy z  Energią Qi, z  czego kilka z  nich u  najwybitniejszych nauczycieli swojego pokolenia. W  1996 roku zacząłem prowadzić zajęcia Karatedo, a  potem w  2009 roku zajęcia Qigong i  Taichi. Nowe doświadczenia, w  tym również wspólne poszukiwania z  osobami zupełnie początkującymi, pozwoliły mi jeszcze inaczej spojrzeć na pracę z  Energią.
Wszystkie te niezwykle różnorodne doświadczenia energetyczne ułożyły się mi w  pewną logiczną całość, ale przede wszystkim jestem zdania, że każdy człowiek widzi świat trochę inaczej i  to chcę zaakcentować. Myślę, że właśnie połączenie precyzyjnego zrozumienia indywidualnego z  szeroką wizją i  wiedzą ogólną może dać pozytywną zmianę w  stanie wiedzy czytelnika.
Jest to jak w  wizji taoistycznej, którą przekazał mi mistrz Ming Wong C.Y. W  wizji tej mówi się, że prawdziwą wiedzę o  świecie i  zrozumienie daje dopiero połączenie wąskiego, punktowego i  niezwykle precyzyjnego widzenia węża pełznącego w  trawie z  szerokim, panoramicznym widzeniem orła szybującego po szerokim niebie.
Ten styl chciałbym zastosować w  tej pracy: pisać jak najwięcej bezpośrednio od siebie, ale też nie zaniedbywać przekazywania wiedzy podawanej przez najwybitniejszych autorów i  mistrzów Qigong oraz sztuk pokrewnych.
Inną jeszcze motywacją do pisania tej pracy było to, że w  pewnym momencie zdałem sobie sprawę, iż wszyscy moi nauczyciele (a więc i  ja sam, skoro ich ścieżką podążałem) specjalizowali się w  czymś, co nazwałem potem "pracą z  energią wirową". Dlaczego jest to tak ważne i  dlaczego o  tym pisać? Dlatego, że struktury wirowe są podstawowymi w  architekturze Wszechświata i  w energetyce człowieka.
Zarówno Qi galaktyk w  Kosmosie, Qi w  naszych meridianach, w  tułowiu i  w kończynach, jak i  Qi w  mikroorganizmach i  w DNA płynie po liniach fraktalnych wirów przestrzennych. I  o tym też będę pisał, bo dobrze jest wiedzieć, czym napędzany jest silnik naszego pojazdu. Wiedzieli o  tym i  nadal wiedzą na przykład pierwotni mieszkańcy puszcz amazońskich i  inne ludy pierwotne, dlaczego więc my mielibyśmy tego nie wiedzieć?
Dobrze też jest przekonać się, że rację mieli starożytni mędrcy taoistyczni, którzy mówili, że Wszystkie Trzy: mikrokosmos, świat ludzi oraz makrokosmos na jednym wzorcu energii stoją. Są Jednością w  Polu Qi Wszechświata.
A Materia, Energia i  Duch są tylko różnymi formami wyrazu Tego Co Jest.

zobacz:


Chi Kung, Tai Chi, Qigong, Warszawa - Wstęp dot.gif