Tai Ki Kung maestro Ming Wong CY

SZKOŁA QIGONG i TAI CHI

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Qigong Jadeitowej Księżniczki 玉公主氣功 » Lecznicze i zdrowotne działanie Qigongu Jadeitowej Księżniczki  玉公主氣功 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach zdrowotnych, podaj swój email:

M E N U:
Gdzie można z  nami praktykować zdrowotne ćwiczenia Qigong i  Taichi. Ćwiczenia stacjonarne i  wyjazdowe, kliknij…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Lecznicze i  zdrowotne działanie Qigongu Jadeitowej Księżniczki 玉公主氣功

Lecznicze działanie, ćwiczeń i  medytacji Qigobgu Jadeitowej Księżniczki i  takież działanie legendy o  Jadeitowej Księżniczce zostało sprawdzone natychmiast po jej powstaniu. Natomiast działanie zdrowotne, czyli wspomagajace nasze zdrowie i  jakość naszego życia sprawdzamy na co dzień, gdy widzimy pozytywne efekty naszej praktyki

Chi Kung, Tai Chi, Qigong, Warszawa - Lecznicze i zdrowotne działanie Qigongu Jadeitowej Księżniczki  玉公主氣功 MEM.jpg

Qigong Jadeitowej Księżniczki powstał ponad 100 lat temu w  Pekinie, utworzony przez lekarza o  popularnym w  Chinach nazwisku Chen. Miał on młodą i  piękną żonę, ale na drodze ich szczęścia stanęła niebezpieczna choroba. Był to rak, który zaatakował panią Chen i  który chciał unicestwić ich marzenia o  długim, szczęśliwym i  rodzinnym wspólnym życiu. Młoda kobieta szybko słabła i  koniec jej życia wydawał się być bliski.

Żadne konwencjonalne środki medyczne nie pomagały i  dlatego dr  Chen postanowił, na podstawie starożytnej legendy i  na bazie tradycyjnych ćwiczeń Qigong i  Tai Chi, ułożyć specjalny zestaw ćwiczeń leczniczych, który nazwał Qigongiem Jadeitowej Księżniczki. Nazwa ta powstała, ponieważ główną postacią założycielskiej legendy była właśnie Jadeitowa Księżniczka, a  główną siłą, będącą w  stanie nawet tworzyć nowe Wszechświaty była w  niej Energia Miłości.

Z początku młoda pacjentka była tak słaba, że dr  Chen musiał sam praktykować Qigong Jadeitowej Księżniczki, a  uzyskaną energię przekazywał żonie, która biernie ją przyjmowała. Wkrótce nastąpiło polepszenie stanu zdrowia chorej, pani Chen sama zaczęła ćwiczyć i  ostatecznie wyzdrowiała, a  małżonkowie żyli długo i  szczęśliwie. Doczekali się dzieci i  wnuków, którym przekazali tę sztukę.

Legenda Jadeitowej Księżniczki zaczyna się od decyzji, jaką podjęły Istoty Niebiańskie, że zamienią się, że stopią się w  plazmę pełną Energii Miłości. Dopiero z  tej Plazmy powstaną nowe, szczęśliwe istoty i  nowe Wszechświaty.

My, aby kogoś uleczyć tym ćwiczeniem nie musimy się aż tak poświęcać. Wystarczy, jeżeli będziemy wspólnie ćwiczyć, a  energię powstającą z  praktyki przekażemy osobom chorym, słabym i  potrzebującym. Oczywiście w  ten sposób również wzmacniamy swoje zdrowie i  przedłużamy swoje życie. Bo aby przekazywać zdrowie innym, sami musimy je najpierw wybudować w  sobie.

Ćwicząc Qigong Jadeitowej Księżniczki przedłużamy wspaniałą tradycję zapoczątkowaną, pielegnowaną i  przekazywaną przez 100 lat w  rodzinie Chen.

Cały ten tekst znajdziesz na www:
taichikung.pl/…

Marian Nosal
Warszawa, 20 XI 2023