Tai Ki Kung maestro Ming Wong CY

SZKOŁA QIGONG i TAI CHI

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Qigong Jadeitowej Księżniczki 玉公主氣功 » Qigong Jadeitowej Księżniczki jako synchronizowanie oddechu ciała, Energii i Ducha z oddechem Kosmosu 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach zdrowotnych, podaj swój email:

M E N U:
Gdzie można z  nami praktykować zdrowotne ćwiczenia Qigong i  Taichi. Ćwiczenia stacjonarne i  wyjazdowe, kliknij…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Qigong Jadeitowej Księżniczki jako synchronizowanie oddechu ciała, Energii i  Ducha z  oddechem Kosmosu

Według starożytnej filozofii chińskiej człowiek jest dzieckiem ojca Nieba i  matki Ziemi. Oznacza to, że nasze życie powstało i  jest utrzymywane przez różne siły przyrody. Zaś jakość życia, a  więc i  nasze zdrowie zależy od tego jak dobrze jesteśmy z  tymi siłami Kosmosu zsynchronizowani. Wiemy, że podstawowe cykle życiowe naszego organizmu zgodne są z  cyklami Słońca i  Księżyca. Tymczasem mędrcy chińscy twierdzili również, że energetycznie jesteśmy dziećmi całego Wszechświata. Energia, nawet bardzo odległych gwiazd, dopływa do Układu Słonecznego, zasila poszczególne planety, zgodnie z  cyklem Pięciu Przemian, a  następnie z  tych planet wpływa do systemu energetycznego człowieka, tworząc, a  potem zasilając jego życie. Cykl Pięciu Przemian jest rodzajem opisu Oddechu Kosmosu, opisem jego wdechu w  Przemianie Drzewa i  wydechu w  Przemianie Metalu. Nauka akdemicka również odkryła, że cały Wszechświat, mikrokosmos i  makrokosmos, wibruje cyklicznie ekspandując i  kurcząc się w  pewnych rytmach, które starożytni taoiści nazywali oddechem Kosmosu.

Chi Kung, Tai Chi, Qigong, Warszawa - Qigong Jadeitowej Księżniczki jako synchronizowanie oddechu ciała, Energii i Ducha z oddechem Kosmosu JK.300dpi_ZH_z-g1_MEM.jpg

Zazwyczaj o  tym nawet nie wiemy, a  nawet jeżeli domyślamy się, że tak jest, to nie mamy narzędzi do realizacji świadomego i  wydajnego przyjmowania tych energii kosmicznych. Ćwiczenia Qigong pozwalają na takie właśnie działania.

W czasie wykonywania formy Jadeitowej Księżniczki oddech fizyczny, a  także ruch ciała i  Energii Qi synchronizowane są z  energiami Wszechświata. Efekty przychodzą dopiero po pewnym czasie, ale ich odczuwanie jest nie tylko bardzo przyjemne, ale też daje pozytywne skutki zdrowotne.

Praktykowanie Oddechu Kosmicznego ciała, Qi i  Umysłu daje spokój wewnętrzny, zdrowie i  sprzyja długowieczności, a  także niezwykle ciekawym i  ważnym stanom nazywanym w  tradycyjnej kulturze chińskiej nieśmiertelnością.

Opisanie jak to się dzieje wykracza poza zakres tego tekstu, ale w  skrócie i  obrazowo można powiedzieć, że w  czasie praktyki oddychamy całym ciałem, a  nie tylko płucami. Na ten element praktyki zwracam uwagę w  czasie nauki formy Jadeitowej Księżniczki od samego początku nauki. Uczymy się oddychać zarówno w  osi Niebo-Ziemia, czyli w  pionie, jak i  w poziomie, oraz we wszystkich kierunkach. Oddychamy wszystkimi częściami ciała. Oddychamy także przy pomocy meridianów i  przy pomocy centrów energetycznych nazywanych w  Indiach czakrami, a  w Chinach centrami alchemii wewnętrznej.

W czasie praktyki całe nasze ciało powinno być rozluźnione, żywe i  w ruchu, w  ciągłym procesie oddechu kosmicznego. Głębokie odczuwanie tego oddechu na poziomie Qi pojawia się po pewnym okresie ćwiczenia oddechu na poziomie fizycznym. Wymagana tu jest cierpliwość i  systematyczność w  praktyce. Świadomy oddech kosmiczny na poziomie ducha Shen jest następnym etapem na tej drodze i  wymaga jeszcze dłuższej i  uważnej praktyki.

Podany wyżej opis może się wydać trochę abstrakcyjny i  egzotyczny kulturowo, dlatego ja zawsze zaczynam objaśnianie tej praktyki porównaniem z  oddechem ropuchy. Ropucha oddycha całym ciałem, robi to z  pełnym zaangażowaniem i  dlatego jest dla nas świetnym nauczycielem. W  kulturze chińskiej za najlepszego nauczyciela oddychania uważa się długowiecznego żółwia.

Ruchy wdechu i  wydechu, czyli ekspansji i  kurczenia się występują nie tylko w  naszym świecie, ale też w  makrokosmosie i  w mikrokosmosie. Cały świat wibruje w  takich rytmach. Wibrują zarówno cząsteczki elementarne, jak i  całe galaktyki oraz większe twory kosmiczne. Tylko okres oddechu jest różny w  zależności od wielkości danego bytu kosmicznego. Pod mikroskopem można zobaczyć jak oddychają mikroorganizmy. W  astrofizyce, na przykład w  teorii Wielkiego Wybuchu, twierdzi się nawet, że Wszechświat powstaje i  kurczy się cyklicznie do punktu zero, co jest największym i  najdłuższym cyklem oddechu kosmicznego.

Bardzo podobną historię przekazujemy w  legendzie o  Jadeitowej Księżniczce, która mówi, że Wszechświat rozwija się w  kolejnych cyklach. Cykle te zachodzą zarówno na poziomie fizycznym, jak i  w polu energii oraz w  świecie ducha. Zaś najważniejszą siłą napędową tego rozwoju jest dążenie i  ewoluowanie ku Miłości. Czy Miłość jest najgłębszą przyczyną naszego życia i  oddychania? Legenda o  Jadeitowej Księżniczce nie pozostawia złudzeń, że właśnie tak jest. Osoby praktykujące Qigong Jadeitowej Księżniczki mają okazję odczuć to na sobie.

Cały ten tekst znajdziesz pod linkiem:
taichikung.pl/…

Marian Wilk-Nosal
Warszawa, 14 stycznia 2022 - 3 VI 2023