Tai Ki Kung maestro Ming Wong CY

SZKOŁA QIGONG i TAI CHI

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Qigong Jadeitowej Księżniczki 玉公主氣功 » Szczęście i błogość Serca podstawą naszej praktyki z Qi 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach zdrowotnych, podaj swój email:

M E N U:
Gdzie można z  nami praktykować zdrowotne ćwiczenia Qigong i  Taichi. Ćwiczenia stacjonarne i  wyjazdowe, kliknij…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Szczęście i  błogość Serca podstawą naszej praktyki z  Energią Qi

Pierwszą praktyką, od jakiej zaczynamy wykonywanie Qigongu Jadeitowej Księżniczki jest przypomnienie sobie najprzyjemniejszego przeżycia w  naszym życiu. Może to być wspomnienie pierwszej randki z  ukochaną osobą albo jakieś niezwykle przyjemne przeżycia związane z  pobytem w  Przyrodzie. Coś, co pozostawiło w  nas trwały ślad i  na myśl o  czym wpadamy w  stan szczęścia i  błogości. Bardziej doświadczeni adepci Qigongu Jadeitowej Księżniczki mogą po prostu powrócić do stanów wielkiego zadowolenia, które wypracowali sobie już na poprzednich zajęciach. Forma Jadeitowej Księżniczki powstała z  miłości i  z przemożnej chęci pomagania innej osobie, więc otwarcie i  błogość Serca są z  nią, z  jej przekazem i  z jej nauczaniem nierozłącznie związane.

Chi Kung, Tai Chi, Qigong, Warszawa - Szczęście i błogość Serca podstawą naszej praktyki z Qi MEM.jpg

Na początku formy Jadeitowej Ksieżniczki stoimy nieruchomo, oddychamy spokojnie, najlepiej zgodnie z  obiegiem Orbity Mikrokosmicznej i  wprowadzamy się w  stan najwyższego możliwego zadowolenia. Dopiero potem zaczyna się powolny ruch prawej ręki, ruch połączenia nas z  Energią Nieba. Cała forma JK również kończy się podobnym ruchem, który nosi piękną nazwę "Powrót do Sfer Niebiańskich". Także w  czasie całego wykonania formy staramy się zachować stan maksymalnego zadowolenia i  szczęścia.

I tu powstaje kilka pytań z  których pierwsze brzmi: "czy takie rozpłynięcie się w  szczęściu nie jest przeszkodą w  praktyce Qigong?".

Trzeba zauważyć, że w  stanie tym nie chodzi o  jakieś odpłynięcie i  wmawianie sobie czegoś, czego nie ma. Stan pełnego szczęścia jest tak naprawdę przyrodzonym stanem człowieka i  praca nad jego osiągnięciem jest POWROTEM do naszego pierwotnego stanu, powrotem do natury. Wiedzieli o  tym medytujący i  oświeceni wszystkich czasów, ale wiedza ta w  pośpiechu życia w  naszej cywilizacji została zagubiona.

W ćwiczeniach Qigong chodzi przecież o  otwarcie i  zharmonizowanie przepływów Energii Qi. A  właściwy przepływ Qi jest możliwy tylko gdy ciało jest rozluźnione. Zaś najlepszym sposobem na rozluźnienie ciała jest właśnie zrównoważenie i  uspokojenie naszej psychiki, naszego Ducha Shen. Stany błogości i  rozluźnienia w  ciele pojawiają się automatycznie, gdy nasz Duch jest w  pełni szczęścia.

Inaczej mówiąc, wszystkie składowe człowieka, nad którymi pracujemy praktykując Qigong:
- sfera fizyczna
- sfera techniki
- sfera Energii
- sfera Ducha
cały czas powinny być w  harmonii, w  stanie rozluźnienia i  szczęścia. Takie powinny być nasze odczucia i  do tego w  naszej praktyce dążymy.

Również nasze zdrowie i  długość życia zależą od stanu naszego umysłu, od tego czy czujemy się wolni i  szczęśliwi, czy też smutni i  ograniczeni. Końcowym efektem naszych ćwiczeń mentalnych, wykonywanych w  czasie praktyki Qigongu Jadeitowej Księżniczki, jest utrzymywanie stanu szczęścia również po zakończeniu ćwiczeń, czyli przez całe nasze życie, bo praca nad zdrowiem powinna trwać całą dobę i  całe życie.

Z punktu widzenia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej pozytywne stany umysłu są bardzo korzystne, gdyż człowiek zadowolony jest rozluźniony fizycznie i  ma kanały energetyczne otwarte na przepływy Qi. A  przepływ Qi, to przecież ożywczy przepływ życia w  nas, jest to ruch Qi, który nas stworzył, utrzymuje nas przy życiu, a  zanika dopiero przy jego końcu. Według starożytnych chińskich mędrców pielęgnowanie do późnej starości jakości bardzo szeroko rozumianych (również psychicznych i  duchowych) przepływów Qi jest naszym najważniejszym zadaniem i  celem naszego życia.

Ten tekst znajdziesz na stronie www:
taichikung.pl/…

Marian Nosal
Warszawa 14 stycznia 2022 - 5 sierpnia 2023