Tai Ki Kung maestro Ming Wong CY

SZKOŁA QIGONG i TAI CHI

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Tai Chi Kung » Nazwy i style w Tai Chi » Chi Kung 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach zdrowotnych, podaj swój email:

Gdzie można z  nami praktykować zdrowotne ćwiczenia Qigong i  Taichi. Ćwiczenia stacjonarne i  wyjazdowe, kliknij…

Qigong (Chi Kung)

Qigong, to wewnętrzna medytacyjna praktyka, w  czasie której najczęściej używa się powolnego, subtelnego ruchu i  pracy z  oddechem w  celu pobudzenia i  zrównoważenia przepływów energii wewnętrznej Qi. Daje on zdrowie fizyczne i  równowagę psychiczną, rozluźnia i  wzmacnia ciało oraz ducha.

W szerszym sensie Chi Kung, to każda forma pracy z  energią.

W tym sensie Chi Kung jest potrzebny nam wszystkim i  wszyscy go uprawiamy, aby żyć.

Na przykład każdy oddech jest Chi Kungiem.

Jednak słowo Kung oznacza pracę, która jest wykonywana metodycznie, systematycznie i  z zaangażowaniem.

Formalna, tradycyjna praktyka Chi Kungu potrzebna jest po to, aby praktykując w  ten sposób lepiej wykorzystać drzemiącą w  nas energię i  w ten sposób podnieść jakość naszego życia.
W Chi Kungu pracujemy nad pielęgnowaniem pierwiastka życia, który jest w  nas.

Praktyka Chi Kungu, forma Ojca. fot. M.N.
Praktyka Chi Kungu, forma Ojca. fot. M.N.
Historycznie rzecz biorąc ćwiczenie Tai Chi innych sztuk walki zawsze poprzedzane było długotrwałym pobudzaniem energii poprzez stanie w  pozycjach i  inne ćwiczenia Chi Kungu.

Praktyka Tai Chi bez ćwiczenia Chi Kungu jest jak budowanie domu bez fundamentów.

Taki dom może nawet ładnie wyglądać, ale będzie słaby.

W stylu San Feng pierwsza część praktyki, czyli Forma Ojca jest Chi Kungiem. Jest to Chi Kung oparty głównie na:

medytacji medytacji w ruchu

- rozwijaniu przepływów energii Qi w  kolejnych dziewięciu grupach stawów, nazywanych "Dziewięcioma Niebiosami".

- rozwijaniu Qi poprzez stanie w  pozycjach, a  szczególnie w  Pozycji Góry

- pracy z  oddechem

- wykonywaniu ćwiczeń rozluźniających, uwalniających zablokowaną Qi

Rozwijanie przepływów energii Qi w  kolejnych dziewięciu grupach stawów wykonuje się poprzez odpowiednie ćwiczenia stymulujące przepływy energii w  tych stawach.

Zaczynamy od najniższych stawów (stawy palców nóg i  kostki) poprzez kolejne grupy stawów (w tym również wszystkie stawy kręgosłupa), aż do najwyższych stawów (kręgosłup szyjny) i  uniesione nad głowę ręce.
W tym czasie energia po spirali wznosi się do góry, pobudzjąc i  równoważąc przepływy energii w  meridianach

Pigułka Nieśmiertelności-Tan Pin
Pigułka Nieśmiertelności-Tan Pin

Pozycja Góry
Pozycja GóryInne najczęściej stosowane w  stylu San Feng ćwiczenia Chi Kung, to pobudzanie energii poprzez stanie w  Pozycji Góry i  w formie Tan Pin, czyli Pigułce Nieśmiertelności.

Praktyka Tai Chi Kung (Tai Ki Kung) oddziałuje na 14 południków energetycznych i  na pięć głównych narządów (serce, płuca, nerki, śledziona i  wątroba), równoważąc ich energie wewnętrzne.

Chi Kung w  stylu San Feng (Forma Ojca) charakteryzuje się ruchami kolistymi lub obrotowymi, które doskonale oddziałują na przeguby, rozluźniając stawy (Dziewięć Niebios) i  pobudzając cyrkulację strumienia Chi, która poprzednio zamulała (blokowała) różne bardziej i  mniej subtelne zakola ciała.
Według starożytnych Chińczyków, to co nazywali Niebem składało się z  9 "pięter" (9 faz, stadiów albo poziomów energii). Każde z  tych stadiów było powiązane z  jedną planetą systemu słonecznego. Oś dziewięciu niebios była reprezentowana przez Wielką Niedźwiedzicę.

Na poziomie mikrokosmosu dziewięć niebios jest powiązanych z  dziewięcioma grupami stawów ciała. Są to stawy: skokowy, kolanowy, biodrowy, krzyżowo-biodrowy, szyi, barków, łokci, nadgarstków i  palców u  rąk. Na każdym "piętrze" stawów, w  każdym niebie, krąży energia.
W formie Ojca wiele ruchów wykonywanych jest po kole, a  dokładniej po spirali.
Także we wszechświecie podstawowym ruchem jest ruch kolisty, począwszy od ruchu planet Systemu Słonecznego, a  skończywszy na ruchu cząsteczek wchodzących w  skład atomu.

zobacz:

Teoria i praktyka Qigongu dla początkujących