Tai Ki Kung maestro Ming Wong CY

SZKOŁA QIGONG i TAI CHI

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Zajęcia Tai Chi, ćwiczenia Tai Chi i Chi Kung » Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i witalności,  śr. i piąt. 7:45, prowadzi Marian Nosal 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach zdrowotnych, podaj swój email:

Informacje i  zapisy: Marian Nosal:
email: marian.nosal@gmail.com
stacjonarny: 224785715; komórka: 571245333;
Gdzie można z  nami praktykować zdrowotne ćwiczenia Qigong i  Taichi. Ćwiczenia stacjonarne i  wyjazdowe, kliknij…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Qigong Jadeitowej Księżniczki 玉公主氣功 ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności, prowadzi Lada Maliňáková-Nosal

Środy i  piątki 7:45-9:15 Warszawa, i  Internet cały. Zajęcia będą nagrywane i  udostępniane po wydarzeniu zarówno uczestnikom, jak i  zapisanym osobom, które w  zajęciach brać udziału nie mogły. Każdy film będzie dostępny do następnej lekcji

Piękny i  niezwykle skuteczny Qigong dla osiągnięcia dobrostanu fizycznego i  emocjonalnego. Daje stany niezwykłej przyjemności. Forma ta powstała z  Miłości męża lekarza do młodej żony i  z potrzeby pomocy jej w  sferze zdrowotnej, w  sytuacji, kiedy medycyna nie była już w  stanie pomóc. Historia zkończyła się szczęśliwie, kobieta wyzdrowiała, mieli dzieci, a  forma Jadeitowej Księżniczki była dalej praktykowana i  przekazywana następnym pokoleniom. Poszerzając tę intencję, my też możemy przywracać zdrowie sobie i  innym osobom. U  podłoża powstania formy Jadeitowej Ksieżniczki stoi też głęboka mądrość starożytnych Chińczyków, oparta na zrozumieniu funkcjonowania Wszechświata i  jego ewolucji ku Dobru i  Miłości. Zapraszamy też osoby początkujące.

Chi Kung, Tai Chi, Qigong, Warszawa - Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i witalności,  śr. i piąt. 7:45, prowadzi Marian Nosal MEM.jpg

Grupa rozwija się, jest dużo wiedzy do przekazania i  dlatego w  styczniu 2021 przedłużamy czas trwania zajęc do 1,5 godziny. Zaczęlismy w  grudniu 2020, bo zajęcia stacjonarne Qigong i  Tai Chi na Mokotowie w Ursusie zostały zawieszone z  powodu obostrzeń pandemicznych. I  webinarowa forma zajęć zdała egzamin. Zapraszam nowe osoby z  kraju i  z zagranicy, także początkujacych.

Zajęcia prowadzi Lada Maliňáková-Nosal lub Marian Nosal

W czasie zajęć przedstawię najważniejsze zasady rządzące energetyką ciała człowieka i  zasady praktyki ćwiczeń Qigong. Wiedzę tę przy pomocy specjalnie dobranych ćwiczeń wspólnie wdrożymy w  życie. Qigong Jadeitowej Księżniczki, który powstał z  potrzeby miłości, będzie naszym głównym narzędziem i  ilustracją realizacji tych podstawowych zasad i  praw energetyki człowieka. Program zajęć ułożony jest pod kątem osób początkujących, ale z  mojego ponad 30 letniego doświadczenia i  wiedzy mogą też skorzystać osoby zaawansowane.

Program, najważniejsze elementy i  cele treningu Qigong: tradycyjnamedycynachinska.pl/…

O Qigongu Jadeitowej Księżniczki:
www.centrumsztukzdrowotnych.pl/…

Zajęcia odbywają się:
środa - 7:45 - 9:15
piątek - 7:45 - 9:15
W święta i  dni wolne od pracy zajęcia się nie odbywają, chyba że zostanie ogłoszone inaczej.

● Opłata miesięczna: 200 zł za miesiąc kalendarzowy (zniżka podana niżej)

● Zniżkowy połączony abonament miesięczny dla aktywnych: 300 zł dla:
- wieczornych zajęć (wt. czw.) , prowadzi Lada Maliňáková-Nosal) ORAZ
- porannych zajęć (śr. piąt.) , prowadzi Marian Nosal)

Zajęcia jako tak zwane Wydarzenia będą transmitowane przez system webinarowy ClickMeeting (www.clickmeeting.com), a  uczestnicy otrzymają wcześniej emailem link z  odpowiednimi informacjami oraz z  indywidualnym hasłem/tokenem do zalogowania się.
Tego samego zaproszenia z  linkiem do wydarzenia ClickMeeting używamy aż do otrzymania nowego zaproszenia. Zazwyczaj przez cały miesiąc.
Naszą instrukcję do obsługi platformy ClickMeeting znajdziesz pod linkiem:
centrumsztukzdrowotnych.pl/…
W przypadku nadawania wydarzenia CM ze smartfonu obraz w  przeglądarce internetowej Mozilla Firefox może być odwrócony. Dlatego ta przeglądarka nie jest polecana, a  jeżeli jej używamy, to dobrze mieć też zainstalowaną na swoim urządzeniu inną polecaną przeglądarkę internetową.

Proszę o  zgłoszenia emailowe na adres:
marian.nosal@gmail.com

Rejestracja uczestników:
Warunkiem uczestnictwa w  zajęciach jest zgłoszenie udziału emailem, a  następnie, po potwoerdzeniu przyjęcia zgłoszenia, wpłata w  terminie CO NAJMNIEJ 3 dni przed rozpoczęciem zajęć pełnej opłaty miesięcznej na konto organizatora. Przy późniejszym zgłoszeniu i  wpłacie link do wydarzenia może przyjść zbyt późno.

UWAGA: osoby, które podały swoje dane i  biorą udział w  zajęciach w  aktualnym miesiącu NIE muszą się zgłaszać powtórnie na następny miesiąc ćwiczeń. Czyli stali uczestnicy zajęć nie zapisują się powtórnie, tylko proszę o  TERMINOWE wpłaty!

 zgłoszeniu prosimy podać imię i  nazwisko, numer telefonu kontaktowego, email, miejsce zamieszkania (miejscowość i  województwo) oraz oznaczenie szkolenia: ("Qigong JK, V 2023, śr. i  piąt. rano").
Uwaga: "V 2023" oznacza przykładowy miesiąc maj 2023 roku.

Poniżej podajemy wzór prostego przykładowego zgłoszenia e-mailowego:Jan Kowalski - 600-000-000 - email@poczta.pl - Warszawa - "Qigong JK, V 2023, śr. i  piąt. rano"


i prosimy o   zgłoszenia w   tym formacie.

Informacje o  zajęciach, Marian Nosal:
stacjonarny: 224785715; komórka: 571-245-333;

Wpłaty na konto bankowe Organizatora szkolenia:
60203000451110000002156790
Związek Taoistów Tao Te King

Tytuł wpłaty:
"Imię i  nazwisko, Qigong JK, VI 2022, śr. i  piąt. rano, wpłata na cele statutowe"
W razie abonamentu na zajęcia ranne i  wieczorne tytuł wpłaty będzie jak niżej:
"Imię i  nazwisko, Jadeitowa Księżniczka i  Tai Ki Kung V 2022, wpłata na cele statutowe"

UWAGA: różne szkolenia ogłaszane na naszych stronach www są organizowane przez różne organizacje, dlatego ZAWSZE prosimy przed uiszczeniem opłaty o  sprawdzenie numeru konta do wpłat na stronie www właściwego szkolenia.

Jeżeli na 2 dni przed rozpoczęciem zajęć uczestnik nie zgłosi rezygnacji, to opłata jest bezzwrotna.

Zalecane ubranie: czarne spodnie, biała koszulka (dla wzrokowego budowania harmonii energii Yin/Yang) i  wygodne, nieślizgające się obuwie.

Obozy, wyjazdy, seminaria, warsztaty, wczasy z Tai Chi i Chi Kung (Taijiquan i  Qigong)

Chi Kung, Tai Chi, Qigong, Warszawa - Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i witalności,  śr. i piąt. 7:45, prowadzi Marian Nosal JK_rano.jpg