Tai Ki Kung maestro Ming Wong CY

SZKOŁA QIGONG i TAI CHI

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Tai Chi Kung » Tao Tai Chi Kung » Potrójny Ogrzewacz jako realizacja triady Niebo-Człowiek-Ziemia w ciele człowieka 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach zdrowotnych, podaj swój email:

Gdzie można z  nami praktykować zdrowotne ćwiczenia Qigong i  Taichi. Ćwiczenia stacjonarne i  wyjazdowe, kliknij…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Potrójny Ogrzewacz jako realizacja triady Niebo-Człowiek-Ziemia w  ciele człowieka

Człowiek, jak powiedziano w  Księdze Przemian I  Ching, staje się mądry, kiedy łączy swoją cnotę z  cnotą Nieba i   Ziemi.

Triada Niebo-Człowiek-Ziemia w praktyce. Jabłącz 2007
Triada Niebo-Człowiek-Ziemia w praktyce. Jabłącz 2007
Niebo z  natury jest Yang: jest nieskończone, niematerialne, zmienne, objawia się jako zmiana i  zarządza czasem dzięki pewnym powiązaniom astronomocznym. Jego symbolem jest koło, które reprezentuje też czas.

Ziemia jest chłodna i  zacieniona, więc jest Yin. Symbolem Ziemi jest prostokąt: ziemia jest płaska, skończona, a  jej powierzchnię mierzy się metrami kwadratowymi.

Między Niebem i  Ziemią znajduje się Człowiek: jego głowa, odpowiadająca Niebu jest okrągła jak nieboskłon, podczas gdy stopy, które mają kształt prostokąta, mają związek z  Ziemią.


Poprzez praktykę Tai Chi Kung dochodzi się do jedności Nieba, Człowieka i  Ziemi.

Ziemia
Ziemia
Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które utrzymuje pionowo całe ciało.

W konsekwencji jest jedyną istotą, która jednocześnie może być Yin i Yang, mieć związek z  Ziemią i  Niebem, z  materialnym i  niematerialnym, jedyną, która ma dwoiste widzenie czasu i  przestrzeni.

Ponieważ Yin i  Yang następują po sobie jako siły przeciwstawne i  zmienione, reprezentują one dynamizm złożony z  dwóch elementów.

W przeciwnym wypadku, kiedy są równocześnie obecne (a to dokonuje się dzięki członowi pośredniemu) przejawiają się potrójnie i  strukturalnie.

Innymi słowy zmienność Yin i  Yang reprezentuje ruch, podczas gdy triada Niebo-Człowiek-Ziemia symbolizuje budowę, strukturę zjawisk.

Niebo
Niebo
Na przykład, każda część ciała jest rozważana jako potrójna struktura: tułów dzieli się na trzy poziomy: klatkę piersiową, nadbrzusze i  podbrzusze.

Klatka piersiowa zawiera płuca i  serce, narządy pracujące rytmicznie, co przypomina obroty ciał niebieskich: odpowiada więc niebu.

Podbrzusze jest częścią tułowia leżącą pod pępkiem, odpowiadającą ziemi: zawiera narządy oczyszczająco-usuwające (pęcherz i  okrężnica), które zwracają do ziemi (na powierzchnię) składniki nieprzyswajalne, które potem ziemia odzyskuje.

Nadbrzusze, to część tułowia leżaca między pępkiem i  klatką piersiową, tworzy poziom pośredni i  zawiera narządy, które przekształcają i  segregują pokarmy.

Dlatego ten poziom odpowiada Człowiekowi.

W Tradycyjnej Medycynie Chińskiej te trzy cześci tułowia i  odpowiadajace im trzy funkcje organizmu nazywa się Potrójnym Ogrzewaczem.

Górny Ogrzewacz odpowiada Niebu.

Środkowy Ogrzewacz odpowiada Człowiekowi.

Dolny Ogrzewacz odpowiada Ziemi.

W skład Górnego Ogrzewacza wchodzą Serce i   Płuca

W skład Środkowego Ogrzewacza wchodzą Śledziona i   Żołądek

W skład Dolnego Ogrzewacza wchodzą Wątroba, Pęcherzyk Żółciowy, Jelito Cienkie, Jelito Grube, Nerki i   Pęcherz Moczowy

Każda choroba pochodzi od dysharmonii między rytmami (złożonymi z  dwóch sił lub elementów) i  potrójnymi strukturami organizmu i  ich wzajemnych powiązań ze środowiskiem.