SZKOŁA QIGONG i TAI CHI


Powrót na stronę główną » Tai Chi Kung » Nazwy i style w Tai Chi » Różne style w Tai Chi Kung
Gdzie można z  nami praktykować zdrowotne ćwiczenia Qigong i  Taichi. Ćwiczenia stacjonarne i  wyjazdowe, kliknij…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Różne style Tai Chi Kung (Tai Ki Kung)

W Tai Chi Kung układ form, stworzony przed ośmiuset laty przez Chang San Fenga, pozostał w  swoim pierwotnym kształcie, jako styl, kóry praktykujemy dzisiaj, podczas gdy w  ciągu stuleci powstały pewne mutacje tej formy. Tak działo się, kiedy niektórzy mistrzowie zwracali większą uwagę na te aspekty praktyki, które akurat bardziej im odpowiadały, zamiast utrzymywać całe bogactwo i  pełnię praktyki. Bogactwo odziedziczone po mistrzach z  gór i  przekazane nam przez twórcę stylu i  Założyciela naszej szkoły, Chang Sam Funga, mistrza z  góry Wu Dang.

Przenosząc się z  gór na niziny, Tai Chi Kung uzyskiwał bardziej zależny od tendencji panujących w  społeczeństwie wymiar, na przykład rozwijał swój aspekt bojowy. Specjalizowano się przede wszystkim w  zastosowaniach bojowych, lub też kładziono nacisk na aspekt taneczny albo gimnastyczny.

Ostatecznie, w  czasie tego podziału praktyki Tai Chi Kung na rózne style, zagubiono ogólną wizję tej sztuki, na rzecz dążenia do rozwijania tych aspektów, które pozwolą podekscytować, zainteresować i  dać w  krótkim czasie natychmiastowe, ale chwilowe i  niepełne zadowolenie.Styl Sam Fung zawiera trzy długie formy: Ojca, który odpwiada Niebu, Matkę , która odpowiada Ziemi Dzieci, które odpowiadają Człowiekowi.

Styl Sam Fung składa się z   64 ruchów. Na te 64 ruchy składają się ruchy z  formy Matki Formy Dzieci.

Foma Ojca, określana, bardzo niesłusznie, jako nudna, nie jest praktykowana w  żadnej innej szkole, ponieważ brakuje jej piękna charakterystycznego dla Formy Matki i  aspektu bojowego charakteryzującego Formę Dzieci. Jest to duża strata, ponieważ na tej formie buduje się siłę, energię, cierpliwosć i  wyczucie czasu potrzebne do ćwiczenia następnych form energetycznych i  bojowych.

Oprócz Tai Chi Kung Mistrza Chang Sam Funga istnieją też inne szkoły Tai Chi Chuan: Chen, Yang, Wu, Li, Hao, Sun i  wiele innych. Jednak te szkoły są tylko kolejnymi przeróbkami w  procesie zmian i  odchodzenia od pierwotnego, oryginalnego stylu stworzonego na górze Wu Dang przez Chang Sam Funga.

Szkoły te ciągle ewoluują, aby zadowolić swoją widowiskowością i  źle rozumianą skutecznością szerokie rzesze publiczności. Co kilkadziesiąt lat zmieniają repertuar swoich form i  stojących za nimi treści, co powoduje stopniowe zubożenie przenoszonych przez praktykę Tai Chi Kung / Tai Chi Chuan / Tai Ji Quan wartości. Z  upływem czasu przywiązanie do tradycji jest coraz mniejsze, a  ewolucja form w  komercyjnym i  sportowym kierunku jest coraz szybsza.


© Marian Nosal 2007, Czas generacji strony: 20.4 ms. Ostatnia aktualizacja: 2022-09-11 19:38