SZKOŁA QIGONG i TAI CHI


Powrót na stronę główną » Praktyka Tai Chi Kung
Gdzie można z  nami praktykować zdrowotne ćwiczenia Qigong i  Taichi. Ćwiczenia stacjonarne i  wyjazdowe, kliknij…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Praktyka Tai Chi Kung, czyli pierwotne, starożytne formy Qigong i  Tai Chi Chuan

Ciągły przepływ energii między Niebem i  Ziemią jest tym, co w  nas jest. Możemy z  nim pracować. Ta praca daje zdrowie, mądrość i  radość.

Stoimy na Ziemi. Podnosimy ręce do Nieba. Jest w nas przepływ energii, który ciągle pielęgnujemy. Jabłończ 2007. fot. MN
Stoimy na Ziemi. Podnosimy ręce do Nieba. Jest w nas przepływ energii, który ciągle pielęgnujemy. Jabłończ 2007. fot. MN

ręce które żyją
ręce które żyją
ręce pełne siły
ręce pełne siły

Praktyka
Tai Chi Kung stylu San Feng składa się z  trzech dłuższych form, czyli układów ruchów. Są to formy Ojca, Matki Dziecka (Syna).
Forma Ojca - Ojciec (Fu Kin = Ojciec ruchu) reprezentuje Niebo, coś wielkiego.
Forma Matki - Matka reprezentuje Ziemię.
Forma Dzieci - Dzieci reprezentują Ludzi.
Niebo jest jak Wszechświat. Ludzie są dziećmi Nieba Ziemi. Praktyka to poszukiwanie harmonii między nimi.

Ojciec jest podobny do alfabetu.
Matka jest jak słowo.
Syn jest jak zdanie.

I tak łącząc wszystko razem tworzy się poezję. Jeśli nie zna się alfabetu, nie można zbudować słowa; jeśli nie buduje się słów, alfabet nie jest potrzebny.

Dlatego należy dobrze praktykować Ojca, ponieważ wszystkie ruchy pochodzą od niego.

W Ojcu siła (energia Chi) wznosi się z  dołu ruchem okrężnym, aż do Pozycji Góry, potem opada w  dół. Najpierw wznosi się, póżniej opada, a  następnie powraca do stanu początkowego. A  więc regułą Ojca jest wspinanie się, dlatego każdy okrąg jest większy od poprzedniego.

W Matce siła schodzi w  dół, w  ten sposób większy ciężar jest na dole.

W formie Syna jest inaczej, siła wznosi się i  opada, idzie też zygzakiem. W  Ojcu i  Matce występują także ruchy faliste.

W Synu zawiera się i  Ojciec, i  Matka. Ojciec zawiera w  sobie zarówno opadanie, jak i  wznoszenie się, ale bardziej wznoszenie się; W  Matce jest na odwrót: w  ten sposób Yang ma wewnątrz Yin odwrotnie.

Syn zawiera wszystko.

W formie Syna wiele ruchów pochodzi od Matki, więcej niż od Ojca. Syn, człowiek, jest w  pozycji wyprostowanej, dlatego jest w  połowie Yin i  w połowie Yang.

Polecane artykuły:
Dla kogo przeznaczony jest Tai Chi Kung?
Jak rozpocząć praktykę Tai Chi Kung?
Jak praktykować Tai Chi Kung?
Sześć aspektów praktyki Tai Chi Kung
Charakterystyka sześciu aspektów praktyki Tai Chi Kung
Starożytna alchemia taoistyczna
Praktyki związane z Tai Chi Kung

zobacz:© Marian Nosal 2007, Czas generacji strony: 33.7 ms. Ostatnia aktualizacja: 2022-09-11 19:39