Tai Ki Kung maestro Ming Wong CY

SZKOŁA QIGONG i TAI CHI

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Qigong. Kosmiczne wiry Energii dla zdrowia i rozwoju → nowa książka o Qigongu w redekcji » Prowadzenie ruchu ciała w ćwiczeniach Qigong » Gdzie nasz ruch najczęściej się zaczyna? 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach zdrowotnych, podaj swój email:

M E N U:
Gdzie można z  nami praktykować zdrowotne ćwiczenia Qigong i  Taichi. Ćwiczenia stacjonarne i  wyjazdowe, kliknij…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Gdzie nasz ruch najczęściej się zaczyna?

Wiemy już, że nasz ruch w  ćwiczeniach Qigong rozpoczyna się w  miejscu lub w  miejscach w   których jest nasza Myśl i  nasze Qi. Czyli w  miejscach, w  których jest nasza świadomość. Ale jakie to są najczęściej miejsca?

We wszystkich sztukach walki, które tak blisko związane są z  energetycznymi ćwiczeniami Qigong, ruch najczęśćiej wychodzi z  Dolnego Dantianu, czyli z  punktu w  środku brzucha, położonego kilka centrymetrów pod pępkiem. Również w  ćwiczeniach energetycznych ćwiczący najczęściej swój umysł umieszczają w  swoim centrum Qi, a  zarazam centrum cieżkości ciała, czyli w  Dolnym Dantianie,

Inna popularna sytuacja, to rozpoczynanie ruchu ze świadomością umieszczoną w  podeszwach stóp. Przy takim rozwiązaniu, przy zakorzenieniu umysłu w  podeszwach stóp mamy bardzo mocne osadzenie ciała i  mocny kontakt z  Qi Ziemi. Ja na przykład od stóp i  od kontaktu z  Ziemią zawsze zaczynam Qigong Falowania.

Ruch może też powstać i  być prowadzony wzdłuż linii kregosłupa. Formy, w  których w  ten sposób ćwiczymy są zarówno w  Formie Ojca Tai Chi Kung Mistrza Sanfenga, jak i  w Qigongu Jadeitowej Księżniczki.

Jest też wiele form w  których w  powstawaniu ruchu dominuje Qi płynąca wzdłuż rąk.

Dośc popularne są formy, w  których ruch powstaje w  "drzewie" utworzonym z  nóg, kręgosłupa i  rąk. W  takim "drzewie" stopy odpowiadają początkom korzeni, których resztę wyobrażamy sobie i  czujemy pod powierzchnią Ziemi, nogi to pień drzewa, a  kręgosłup i  ręce, to górna część pnia i  korona tego drzewa.

W tym sposobie ćwiczenia Qi płynie od dołu, od głębi Ziemi, poprzez jej powierzchnię, nasze podeszwy i  poprzez nasze nogi, tułów, głowę i  rece rozpływa się promieniście w  górę i  na boki. Jest to świetny sposób pracy z  Qi w  formach, w  których chcemy rozluźnić i  doenergetyzować cały kręgosłóp, co energetycznie oznacza cały system energetyczny człowieka.

zobacz:


Chi Kung, Tai Chi, Qigong, Warszawa - Gdzie nasz ruch najczęściej się zaczyna? dot.gif