Tai Ki Kung maestro Ming Wong CY

SZKOŁA QIGONG i TAI CHI

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Qigong. Kosmiczne wiry Energii dla zdrowia i rozwoju → nowa książka o Qigongu w redekcji » Prowadzenie ruchu ciała w ćwiczeniach Qigong » Myśl porusza Energię Qi, a ta dopiero porusza ciało 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach zdrowotnych, podaj swój email:

M E N U:
Gdzie można z  nami praktykować zdrowotne ćwiczenia Qigong i  Taichi. Ćwiczenia stacjonarne i  wyjazdowe, kliknij…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Serce i  Umysł poruszają Energią Qi i  dopiero ta porusza ciałem

Na samym początku większego rozdziału o  powstawaniu ruchu zaakcentuję rzecz niezwykle istotną, a  mianowicie pierszeństwo ruchu Energii przed ruchem ciałem oraz pierszeństwo poruszeń Ducha/Serca/Umysłu przed poruszeniami Qi. Właściwy ruch w  ćwiczeniach Qigong możemy osiągnąć, jeżeli te rzeczy jak najszybciej uporządkujemy sobie teoretycznie i  wdrożymy do naszej praktyki. Oznacza to osiągniecie pełnej harmonii na poziomie medytacji, Energii Qi, techniki i  w końcu na poziomie fizycznym.

Chi Kung, Tai Chi, Qigong, Warszawa - Myśl porusza Energię Qi, a ta dopiero porusza ciało MEM.jpg

Osoby, które pozostają przy starych nawykach i  mimo nawet dłuższego treningu Qigong nadal wyprowadzają ruch przy pomocy mięśni robią tylko pozorne postępy.

Osoba taka może mieć niezwykle skupioną minę, oczywiscie utrzymywaną siłą mięśni twarzy i  siłą woli.

Może wykonywać doskonałe w  kształcie i  niezwykle powolne ruchy, ale wszystko jest to BARDZO SZTYWNE.

Umysł i  ciało takiej osoby są po prostu sztywne i  nie służy to nikomu, bo sztywność, to brak ruchu Qi i  w konsekwencji brak życia.

Starożytni taoiści, którzy przez tysiące lat tworzyli ćwiczenia Qigong podkreślali, że ich praktyka jest ponadnormalna, że nie zajmują się rzeczami normalnymi, zwykłymi, codziennymi.

Albo inaczej mówiąc do rzeczy codziennych potrafią podchodzic w  sposób bardzo niecodzienny i  niezwykły, głęboki, pełny oraz prawdziwy.

Również koncepcja poruszania Qi przy pomocy poruszeń Ducha/Serca/Umysłu i  poruszania ciała przy użyciu niezwykle subtelnych poruszeń Qi należy do takich niezwykłych koncepcji taoizmu starożytnego.

Dlatego nawet jeżeli uda nam się poruszać ciałem z  poziomu techniki, czy nawet z  poziomu Qi, to i  tak bedzie to za mało. Lepiej jest każde zajęcia, a  potem każdy ruch zaczynać od:

● Pustki w  Sercu, czyli od czystego skupienia

● czysta myśl pojawiająca się w  takich chwilach w  sposób czysty i  doskonały porusza naszą Energię Qi

● Energia Qi porusza naszym ciałem

● ważny jest też oczywiście poziom wiedzy i  techniki fizycznej, który pozwala właściwie transformować siły Serca/Umysłu i  Energii na sferę ciała.

Ale technika fizyczna ćwiczenia nie jest najważniejsza, co osobom wychowanym na zachodnich, intelektualnych wzorcach ruchu może się wydawać dziwne.

Kiedy myślę o  starożytnych mistrzach taoizmu, tych którzy jako pierwsi i  na najwyższym poziomie praktykowali Qigong, zawsze kojarzy mi się to z  ich prostotą. Ćwiczenia są tylko ćwiczeniami, są przedszkolem, a  prawdziwym Ćwiczeniem jest nasze życie. Dlatego tych mistrzów starożytności widzę raczej przy wykonywaniu najprostszych czynności życia codziennego, takich jak zmywanie naczyń, czy pójście na zakupy. Kluczem jest nie to, co robimy, ale jak to robimy. Uwolnienie ciała i  Serca/Umysłu oraz głębokie skupienie powodują, że nasze ciało słucha Qi, a  Qi słucha Serca/ Umysłu. I  o to właśnie na chodzi.

Marian Nosal
Warszawa 20 X 2021
CentrumSztukZdrowotnych.pl
www.TaiChiKung.pl

taichikung.pl/…