Tai Ki Kung maestro Ming Wong CY

SZKOŁA QIGONG i TAI CHI

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Qigong. Kosmiczne wiry Energii dla zdrowia i rozwoju → nowa książka o Qigongu w redekcji » Proces nauczania i uczenia się Qigongu » Poziomy nauczania i uczenia się Qigongu 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach zdrowotnych, podaj swój email:

Gdzie można z  nami praktykować zdrowotne ćwiczenia Qigong i  Taichi. Ćwiczenia stacjonarne i  wyjazdowe, kliknij…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Poziomy nauczania i  uczenia się Qigongu

Jak już wiemy tych poziomów, czy warstw jest cztery: fizyczny, techniki, energetyczny i  duchowy. Ćwiczący opanowują je zazwyczaj stopniowo i  w wymienionej wyżej kolejności. Uczeń powinien cierpliwie rozwijać się, nie przywiązując się za bardzo do tego, jaki aktualnie poziom prezentuje, bo ten oczywiście zmienia się w  miarę praktyki. Podobnie niestety może być i  z nauczycielami. Teoretycznie nauczyciel Qigongu powinien być na takim poziomie, który umożliwia korzystanie w  procesie praktyki i  nauczania innych ze wszystkich czterech warstw Qigongu. W  świecie nauczycieli niebezpieczeństwa są dwa. Pierwszy to taki, gdy adept Qigongu zaczyna zbyt wcześnie uczyć innych. Drugi polega na tym, że wszedł już na jakiś poziom, ale nie robi dalszych postępów, najczęściej dlatego, że nie ma kogoś, kto by go tym problemie poinformował. Może być też tak, że taki niedokształcony nauczyciel dobrych rad, zachęcających do dalszego rozwoju nie przyjmuje. A  dlaczego potrzebuje konsultacji, skoro sam jest nauczycielem? Otóż dlatego, że siebie i  swoją praktykę jest natrudniej zobaczyć i  ocenić.

Aby całe rozumowanie uprościć proponuję na początek i  na potrzeby tej książki zdefinować stopnie nauczycielskie, które będę używał pisane z  wielkiej litery:

● Instruktor to osoba, która praktykuje i  naucza co najmniej na poziomie fizycznym i  techniki oraz rokuje na postępy w  świecie energii

● Nauczyciel to osoba, która praktykuje i  naucza co najmniej na poziomie fizycznym, techniki i  energii oraz rokuje na postępy w  świecie duchowym (medytacji)

● Mistrz to osoba, która biegle praktykuje i  naucza na poziomie fizycznym, techniki, energii i  duchowym. Dobrze się we wszystkich czterech warstwach Qigongu czuje, rozumie ich spójność i  współzależności oraz a  może przede wszystkim uczy z  radością, otwarciem i  z Sercem.

Zdarzają się niestety tacy uczący, którzy mają przyznany jeden z  tych trzech stopni, ale opanowali tylko poziom fizyczny i  w porywach wznoszą się na poziom techniki. O  Energii wiedzą niewiele, nie czują jej i  nawet nie mają cierpliwości do jej studiowania. Tacy ludzie nie powinni w  ogóle uczyć czegoś, co się nazywa ćwiczeniami enegetycznymi.

Jak to jest możliwe, przecież inni adepci i  nauczyciele powinni te problemy zauważyć i  spowodować, że taka osoba przestanie nauczać. Nie jest to takie łatwe z  kilku powodów:
● mamy wolność, a  konsekwencje swoich wyborów każdy ponosi sam, zarówno uczący, jak i  uczeń. I  to moim zdaniem jest dobre, gdyż nawet chwilową naukę u  niekoniecznie doskonałego nauczyciela też można pozywnie wykorzystać. Na przykład po to aby nauczyć się rozróżnienia dobro od zła. Znam kilka takich przypadków, gdzie siła grupy budowała się w  kontakcie z  problemami i  błędami nauczyciela. Ale z  całego serca polecam zaczynać u  Mistrzów jak najwybitniejszych :-) Sam ze względów towarzyskich znalazłem się kiedys w  takiej trudnej sytuacji, gdy serce mówiło mi, że jest źle, że to nie ta szkoła, ale nie chciałem tracić kontakatu z  przyjaciółmi. Było to bolesne, ale w  efekcie budujące dla wielu osób
● uczeń może błędów nauczyciela nie być w  stanie dostrzec, bo sam jest na takim lub niższym poziomie
● inny, postronny nauczyciel może nie chcieć mówić o  błędach naszego "mistrza"-gagatka, bo nie chce wkraczać w  proces rozwoju grupy. Oczywiście najlepiej byłoby, gdyby sytuacja wyjaśniła się w  ramach tej grupy, bez konsultacji na zewątrz. Niestety rzadko tak się dzieje. Dobra wiadomość jest taka, że adepci Qigongu w  dzisiejszych czasach rzadko mocno się angażują w  praktykę, traktują ją czysto zdrowotnie i  trochę rozrywkowo, wiec w  ramach szkół Qigong toksyczne związki powstają stosunkowo rzadko.

Starożytni Chińczycy mawiali, że początkującym uczniem stajemy się po 10 latach, średniozaawansowanym po 20 latach, a  zaawansowanym po 30 latach regularnej i  wytrwałej praktyki. Liczby te są symboliczne, ale ja ze swojego doświadczenia zdecydowanie się z  tym powiedzeniem zgadzam. Człowiem musi dojrzeć, aby cały krajobraz umiejętności pracy z  Qi zobaczyć szerzej.

Ktoś może spytać: a  co jeżeli na przykład mówimy o  niezwykle utalentowanej osobie, która widzi, czuje i  emituje Energię na zawołanie? Po prostu ma taki wrodzony talent. Czy taka osoba nie jest już Mistrzem? Moja odpowiedź jest taka: tego typu osób jest niezwykle mało, przecież nawet Chrystus, Budda, czy Lao Tse musieli długo praktykowac, aby móc zostać Nauczycielami. A  poza tym doskonała praca z  Qi, to jeszcze nie cały Qigong, są tam jeszcze inne warstwy, a  dobry nauczyciel dodatkowo powinien mieć umiejętność praacy z  ludźmi i  wiele innych cech, których zdobycie też wymaga czasu.

Podobnie jak nauczyciel, również uczeń nabywa swoje uczniowskie umiejętności w  klasycznym schemacie i  zazwyczaj w  naszej klasycznej kolejności w  zakresie 1) fizyczności 2) techniki 3) Energii 4) medytacji/Duchowości.

Dla niektórych niecierpliwych osób są to złe wiadomości. Mówią wtedy "Co, tak długo? Przecież wcześniej mogę umrzeć"! Ja w  takich sytuacjach odpowiadam ze stoickim spokojem i  naprawde bez złośliwości: "Ale jeżeli nie będzieszm praktykować, to na pewno umrzesz wcześniej. Jeżeli zaś zaczniesz kroczyć po Drodze, to istnieją poważne szanse nie tylko na wyraźne wydłużenie życia, ale przede wszystkim na podwyższenie jego jakości".

A jakość życia jest tu kluczowym elementem, bo czy można na przykład porównac 20 lat życia z  chorobą Alzhemera z  również 20 latami życia w  pełnym zdrowiu, a  przede wszystki ze świadomością Pełnej Harmonii, jaką jest nasze życie i  cały świat?


zobacz:


Chi Kung, Tai Chi, Qigong, Warszawa - Poziomy nauczania i uczenia się Qigongu dot.gif