Tai Ki Kung maestro Ming Wong CY

SZKOŁA QIGONG i TAI CHI

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Qigong. Kosmiczne wiry Energii dla zdrowia i rozwoju → nowa książka o Qigongu w redekcji » Pozycje ciała » Zasady ogólne przyjmowania pozycji, czyli droga od ciała do Qi i Ducha 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach zdrowotnych, podaj swój email:

Gdzie można z  nami praktykować zdrowotne ćwiczenia Qigong i  Taichi. Ćwiczenia stacjonarne i  wyjazdowe, kliknij…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Zasady ogólne przyjmowania pozycji, czyli droga od ciała do Qi i  Ducha

W większości pozycji stojących obowiązują te same zasady podstawowe ich przyjmowania. Jesteśmy istotami ciągle żyjącymi między Niebem i  Ziemią i  dlatego niezależnie od szczegółów pozycji w  której jesteśmy obowiązują nas te same prawa natury. Najważniejsze zasady wymienię w  oddzielnych punktach, zaczynających się od znaku dużej kropki, zawierających poszczególne mysli. Użyję takiej typografii, aby podkreślić ważność opisywanych tu zasad nie tylko dla poprawności wykonywania ćwiczeń Qigong, ale też dla jakości całego naszego życia, co w  miarę lektury stanie się jasnym. Ale w  pełni możemy to poczuć dopiero w  praktyce, bo nie da się opisać pełni rozluźnienia ciała i  błogości ducha. To trzeba poczuć.

Chi Kung, Tai Chi, Qigong, Warszawa - Zasady ogólne przyjmowania pozycji, czyli droga od ciała do Qi i Ducha MEM.jpg

Jak przyjmować pozycje:

● mamy ogólne odczucie osadzenia, ale i  wyciągnięcia ciała między Niebem Ziemią

● górna część ciała jest rozluźniona, lekka i  wyciągnięta między Niebem i  Ziemią

● dolna część ciała jest również rozluźniona ale cięższa i  w związku z  tym ma tendencję do opadania, osiadania pod swoim ciężarem

● głowa jest najlżejsza i  najbardziej dąży do góry (chyba, że stoimy na głowie)

● stopy są najcięższe i  najbardziej dążą w  dół (chyba, że stoimy na głowie)

● biodra są podwinięte pod siebie, jakbyśmy bardzo lekko siedzieli

● podwinięcie bioder i  wrażenie siedzenia tylko u  początkujących wynikają z  podwinięcia miednicy siłą mięśni. U  zaawansowanych wynikają one z  błogiego rozluźnienia całej okolicy stawu krzyżowo-biodrowego. Słowo "błogiego" podkreśla ważność sfery psychologiczno-duchowo-emocjonalnej w  tym procesie.

● rozluźnienie okolic stawu krzyżowo-biodrowego jest kluczowe dla poprawności pozycji, ale też dla jakości całego naszego życia, a  jest ono możliwe tylko w  odpowiednim stanie umysłu

● umysł powinien być spokojny, skupiony, pełen zadowolenia, wręcz błogości

● głowa, stopy i  środkowa część ciała odpowiadają trójcy Niebo, Ziemia, Człowiek starożytnej filozofii chińskiej

● oznacza to, że stan okolic stawu krzyżowo-biodrowego odpowiada za naszą jakość jako ludzi, żyjących miedzy Niebem/Yang i  Ziemią/Yin

● powtórzę to jeszcze raz, bo jest to bardzo ważne, a  dla początkujących w  studiach nad kulturą chińską może to brzmieć szokująco: "stan okolic stawu krzyżowo-biodrowego odpowiada za naszą jakość jako ludzi". Osoby praktykujące Qigong długo i  systematyczne, oraz z  właściwym zaangażowaniem wiedzą o  tym dobrze, bo znają to odczucie komfortu i  błogostanu z  własnego doświadczenia

● dlaczego tak jest? Dlatego, że aby człowiek mógł żyć, a  szczególnie żyć zdrowo i  w komforcie fizycznym oraz duchowym, powinno być w  nim połączenie, przepływ między Górą i  Dołem, czyli w  języku starożtnej filozofii chińskiej "między Niebem i  Ziemią"

● dlatego wielokrotnie i  ciągle podkreślam ważność stanu kości, ścięgien i  mięśni w  okolicy kości krzyżowej i  całych bioder. Podkreślam też ciągle związek tego stanu ciała ze stanem Ducha.

● i  tu, aby czytelnika zachęcić do własnych studiów nad dalekowschodnimi sztukami energetycznymi i  medytacyjnymi, powiem, że jeżeli takie wysokie stany rozluźnienia i  błogości osiągnęliźmy, to natychmiast jesteśmy też w  stanie rozpoznać je u  innych zaawansowanych praktyków Qigong. Wystarczy spojrzeć na kształty ich sylwetki, szczególnie w ruchu, bo kręgosłup i  biodra nigdy nie kłamią. A  utrzymanie ich we właściwej pozycji bez rozluźnienia jest niemożliwe. Ten widok prostego, wyciągniętego miękko do nieba kręgosłupa i  mocno, ale tez miękko, podwiniętej miednicy jest więc patentem nie do podrobienia przez osobę, która tego nie osiągnęła jeszcze w  Duchu i  w ciele.

● jeżeli pozycja nie jest pionowa, ale z  pochylonym kregosłupem, to oś Niebo-Ziemia ustawiamy i  wizualizujemy pod takim kątem jaki względem pionu tworzy kregosłup. Inaczej mówiąc, to nasz kręgosłup wyznacza kierunek osi Niebo-Człowiek-Ziemia. Po pewnym czasie treningu ustawienie naszych osi: fizycznej, mentalnej, energetycznej i  Duchowej oraz skoordynowanie ich ustawienia przestaje być problemem. Dzieje się to automatycznie i  daje nam dużą przyjemność. Bo ciało, myśl, Qi i  Duch powinny dawać przyjemność. Czystą i  spokojną, niczym nieuwarunkowaną przyjemność z  istnienia. Tak zwaną "cichą radość z  istnienia".

● Ale co to są te Cztery Osie?

● oś fizyczna, to nasz tyłów i  głowa, czyli jest to linia kręgosłupa

● oś mentalna, to ta o  której myślimy, którą wizualizujemy i  czujemy wyższymi zmysłami

● oś energetyczna, to oś naszego systemu energetycznego, można ją nazwać osią naszych punktów alchemii taoistycznej, osią czakramów, czy osią meridianu nadzwyczajnego Chong Mai. Jest to ten kierunek w  którm płynie Qi. Meridian Chong Mai istnieje jeszcze przed naszym urodzeniem i  zachowuje sie po naszej śmierci. Jest osią naszego życia w  najszerszym sensie. Jest strukturą, osnową energetyczną naszego życia i  naszej istoty. Jest światłem z  którego powstajemy.

● Oś Duchowa, to ten kierunek, który czujemy naszym Duchem Shen. Oś, która łaczy nas z  Duchem Pierwotnym Yuan Shen

● starożytni chińscy taoiści uważali, że Oś Kosmosu tworzy Gwiazda Polarna. Dlatego w  swoich praktykach łaczyli się a  nią swoją Osią Czakramów, Dantienów, czy Punktów Alchemii Taoistycznej

● w  praktyce oznacza to, że wizualizujemy ja sobie nad głową, a  właściwe CZUJEMY wysoko nad czubkiem naszej głowy Qi Gwiazdy Polarnej

● osoby bardziej zaawansowane widzą to i  ODCZUWAJĄ w  jeszcze bardziej złożony i  kompletny sposób. Otóz ich Oś Centralna wychodzi z  Centrum Ziemi, przechodzi przez Centrum Układu Słonecznego, następnie przechodzi przez system gwiezdny Wielkiej Niedźwiedzicy i  ostatecznie trafia do Gwiazdy Polarnej. Dlatego w  naszej praktyce Qigongu Gwiazda Polarna powinna być ostatecznym i  najwyższym zródłem Energii z  której korzystamy.

Jak widać pozycje w  chińskim Qigongu mają związek nie tylko z  fizycznością i  wiedzą anatomiczną, ale też z  poziomami Energii i  medytacji/Umysłu/Ducha. Prawdę mówiąc, aby dobrze i  na 100% stanąć na przykład w  Pozycji Wyjściowej trzeba być Mistrzem, również Mistrzem Medytacji. I  to jest piękne, bo do tego właśnie dążymy.

W opisie tym podałem tylko część idei potrzebnych do właściwego stania w  pozycjach, ale wystarczy to w  zupełności do pracy przez kilka lub kilkanaście lat. Moge tylko obiecać, że efekty będą pozytywne i  przejdą Wasze oczekiwania.

Marian Nosal
Warszawa 21 IX 2021

taichikung.pl/…