Tai Ki Kung maestro Ming Wong CY

SZKOŁA QIGONG i TAI CHI

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Qigong. Kosmiczne wiry Energii dla zdrowia i rozwoju → nowa książka o Qigongu w redekcji » Energia Qi » Topologia Energii Qi » Energia punktów akupunkturowych w medycynie chińskiej i w Qigongu 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach zdrowotnych, podaj swój email:

M E N U:
Gdzie można z  nami praktykować zdrowotne ćwiczenia Qigong i  Taichi. Ćwiczenia stacjonarne i  wyjazdowe, kliknij…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Energia punktów akupunkturowych w  medycynie chińskiej i  w Qigongu

Pojęcie Energii punktowej jest raczej teoretycznie, podobnie jak pojęcie punktu w  geometrii euklidesowej. Mówimy o  nim, bo nasz umysł ma skłonność do takich uproszczeń. Uproszczenia te biorą się też ze zmuszania nas już w  szkołach podstawowych i  średnich do myślenia o  wszelkich obiektach w  kategoriach nieskończenie małych punktów, umieszczonych w  przestrzeni współrzędnych kartezjańskich. Dlatego w  akupunkturze Zachodu mówimy na przykład o  tak zwanych "punktach akupunkturowych". W  rzeczywistości nie są to żadne punkty, ale obszary, zagłębienia w  ciele, a  nawet fraktalne wiry Energii, będące częścią większych struktur energetycznych. Dlatego będąc akupunkturzystą, warto jest praktykować Qigong, aby o  Qi przestać myśleć w  kategoriach oddzielonych od siebie i  magicznie oddziałujących na pewne aspekty naszego zdrowia "punktów akupunkturowych".

Chi Kung, Tai Chi, Qigong, Warszawa - Energia punktów akupunkturowych w medycynie chińskiej i w Qigongu BL_meridian_julng_bn.jpg

Jak widać żadnych punktów Qi prawdopodobnie nie ma, ale czasami na drodze powszechnego konsensusu wygodnie jest tego miana używać.

Piszę o  "punktach Qi" dlatego, że dobrze jest wiedzieć o  tym, że niektóre powszechnie przyjęte pojęcia, takie jak na przykład "punkt akupunkturowy" dla doświadczonego adepta Qigong, czy dla mistrza akupunktury są po prostu mirażem, który początkującym może trochę zamieszać w  głowie i  wprowadzić niepotrzebne zamieszanie w  praktyce.

Chińczycy punkty akupunkturowe nazywają "otworami", "grotami", czyli przestrzennymi zagłębieniami i  to lepiej oddaje ich topologię. Przy takim myśleniu widzimy, że w  "puncie akupunkturowym" coś jest, jakaś głębia i  zmienność co najmniej trójwymiarowa.

Poza tym punkty te w  zależności od stanu zdrowia i  w zależności od wpływów zewnętrznych w  pewnym zakresie zmieniają swój krztałt i  położenie.

Dlatego anatomiczna lokalizacja punktów akupunkturowych, to za mało, należy jeszcze czuć przepływy Qi i  w ten intuicyjny sposób umieć dokładniej lokalizować ich położenie.

Podobnie jest z  innymi strukturami energetycznymi. Tak zwane czakramy, czy też Dan Tiany również nie są punktami. Hindusi swoje czakry opisują jako wirujące, duże kwiaty lotosu o  odpowiednim dla każdej z  nich kolorze, ilości płatków i  szybkości tego wirowania.

Podobnie w  chińskich naukach taoistycznych Dan Tiany, tak zwane Punkty Alchemii Taoistycznej nie są punktami, tylko w  przybliżeniu kulistymi obszarami zgęszczonej Qi Przestrzeni.

Prawdą jest, że w  czasie pewnych ćwiczeń pewne punkty w  ciele, czy w  przestrzeni wizualizujemy sobie i  próbujemy odczuwać jako bardzo, z  rozpędu nawet nieskończenie, małe. Ale pamiętajmy, że najważniejsze jest nasze odczuwanie, a  nie narzucony przez kogoś z  zewnątrz model teoretyczno-matematyczny.

Jedną z  podstawowych zasad praktyki Qigong jest zasada mówiąca, że do wszystkiego najlepiej jest dojść samemu/samej. Możemy więc wierzyć naszym Mistrzom i  Nauczycielom, ale ostateczną instancją i  tak będziemy dla siebie my sami. Jest to zresztą najważniejsza zasada wszelkich systemów medytacyjnych. Jeżeli ktoś naucza inaczej, to jego uczniowie nie osiągną samodzielności w  praktyce, w  myśleniu i  w życiu.

Czym więc są tak zwane punkty akupunkturowe?

Są to miejsca, obszary w  których Energia Qi kanałów energetycznych wychodzi na zewnątrz ciała i  dzięki temu można na nią w  tych miejscach mocniej i  lepiej oddziaływać.

Ten tekst i  inne ciekawe artykuły znajdziesz na stronie:
taichikung.pl/…

Marian Nosal
Warszawa, 23 stycznia 2022