Tai Ki Kung maestro Ming Wong CY

SZKOŁA QIGONG i TAI CHI

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Qigong. Kosmiczne wiry Energii dla zdrowia i rozwoju → nowa książka o Qigongu w redekcji » Co to jest Qigong? » Zwięzła definicja Qigongu 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach zdrowotnych, podaj swój email:

Gdzie można z  nami praktykować zdrowotne ćwiczenia Qigong i  Taichi. Ćwiczenia stacjonarne i  wyjazdowe, kliknij…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Zwięzła definicja Qigongu 氣功

Ogólnie rzecz biorąc Qigong to każdy rodzaj pracy z  Energią Qi. Najczęściej jednak Qigongiem nazywa się ćwiczenia fizyczne, w  których powony ruch i  związany z  nim oddech oraz skupiony, medytacyjny stan Serca/Umysłu pozwalają na szczególnie subtelne pielęgnowanie naszego wnętrza, uzyskanie lub odzyskanie zdrowia, osiągnięcie długowieczności oraz zaskarbienie spokoju i  pełnej harmonii psychofizycznej.

{{MEM.jpg noborder width="700"}}

W słowach składających się na nazwę tej sztuki zawarte są dwa istotne akcenty: subtelność i  praca systematyczna, gdyż:

● Qi 氣 to Energia, a  szczególnie jej delikatne frakcje

● Gong 功 to praca, ze szczególnym akcentem na cierpliwą i  systematyczną pielęgnację Qi i  systematyczne kontynuowanie tej praktyki

Qigong - pisownia i  wymowa - chiń. upr. 气功, chiń. trad. 氣功; pinyin qìgōng

Marian Nosal
Warszawa, 21 IX 2021

Tekst na stronie www:
taichikung.pl/…
---
Fragment powstającej właśnie książki Mariana Nosala:
"Qigong. Kosmiczne wiry Energii dla zdrowia i  rozwoju" → nowa książka o  Qigongu w  redakcji
Cały tekst na www:
taichikung.pl/…
Informacje o  szkoleniach na stronach:
www.TaiChiKung.pl
www.CentrumSztukZdrowotnych.pl