SZKOŁA QIGONG i TAI CHI


Powrót na stronę główną » Qigong. Kosmiczne wiry Energii dla zdrowia i rozwoju → nowa książka o Qigongu w redekcji » Charakter ruchu » Delikatność, subtelność, lekkość ruchu
Gdzie można z  nami praktykować zdrowotne ćwiczenia Qigong i  Taichi. Ćwiczenia stacjonarne i  wyjazdowe, kliknij…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Delikatność, subtelność, lekkość ruchu

W tytule tego rozdziału użyłem dwa słowa będące synonimami, aby podkreślić ważność aspektu delikatności w  naszych ćwiczeniach Qigong. Aspekt ten powoduje u  obserwatora ćwiczeń wrażenie ciagłości i  płynności ruchu. Wydaje nam się, że ruch ten nigdy się nie zaczyna i  nigdy nie kończy. Jest to wrażenie jak najbardziej poprawne, tak właśnie powinno być.

Niezwykłą, charakterystyczną dla dalekowschodnich ćwiczeń energetycznych subtelność osiągamy dzięki temu, że:

● ciągle myślimy o  tym, że nasz ruch powinien być lekki i  płynny

● jak najdokładniej naśladujemy naszych nauczycieli, którzy właśnie tak ćwiczą

● w  czasie wyprowadzania ruchu bardziej myślimy o  pracy z  niezwykle subtelną Energia Qi, niż o  materialnych strukturach ciała, takich jak mięśnie, ścięgna i  kości

Ja już w  czasie lekcji Qigong z  początkującymi zawsze staram się mówić:

- "nasza prawa dłoń sama unosi się do góry"

zamiast

- "unosimy naszą prawą dłoń do góry"

Różnica jest niewielka, ale w  po usłyszeniu drugiej wersji polecenia nawykowo napinamy nasz aparat ruchu i  staramy się podnieś dłoń siłą mięśni. Bo to przecież "my" mamy unieść dłoń, a  wychowani materialistycznie "siebie" zazwyczaj kojarzymy z  naszym ciałem materialnym, a  nie z  Duchem, Qi, czy z  Umysłem.

Jeżeli natomiast usłyszymy, że nasza dłoń SAMA ma sie unosić, to nawet u  początkujących użycie siły zostanie zmniejszone do minimum. W  takim ruchu szybciej uruchamiamy Qi oraz Umysł do bezpośredniego kierowania poruszeniami ciała fizycznego.

Ruch będzie płynny i  "taki jak by go nie było", bardziej jak mgiełka, niż jak coś konkretnego i  mocno materialnego.
---
Fragment powstającej właśnie książki Mariana Nosala:
"Qigong. Kosmiczne wiry Energii dla zdrowia i  rozwoju" → nowa książka o  Qigongu w  redakcji
Cały tekst na www:
taichikung.pl/…
Informacje o  szkoleniach na stronach:
www.TaiChiKung.pl
www.CentrumSztukZdrowotnych.pl


© Marian Nosal 2007, Czas generacji strony: 15.8 ms. Ostatnia aktualizacja: 2022-09-11 19:42