SZKOŁA QIGONG i TAI CHI


Powrót na stronę główną » Chiny
Gdzie można z  nami praktykować zdrowotne ćwiczenia Qigong i  Taichi. Ćwiczenia stacjonarne i  wyjazdowe, kliknij…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Chiny

W dziale "Chiny" znajdą się informacje o  historii, kulturze, języku, cywilizacji, a  nawet przyrodzie Chin, o  ile będą związane z  praktyką Tai Chi Kung.

zobacz: Język

Chi Kung, Tai Chi, Qigong, Warszawa - Chiny ZhuLung_Ropuch_i_Ptak.jpg


Chi Kung, Tai Chi, Qigong, Warszawa - Chiny chiny.gifPraktyka Tai Chi Kung (Tai Ki Kung) w  stylu Chang San Feng tradycyjnie związana jest z  bardzo szeroką refleksją na temat wszechświata, przyrody, kultury i  społeczeństawa. Bez tej refleksji byłaby tylko czystą gimnastyką zdrowotną, czy też jednym z  wielu systemów sztuk walki, służącym do uzyskiwania przewagi i  zwalczania innych ludzi.
Ponieważ Chang San Feng, Mistrz Założyciel stylu oraz jego kolejni spadkobiercy byli Chińczykami i  mieszkali w  Chinach, więc wszystkie odniesienia w  nauczaniu tradyjnie nawiązywały do zjawisk dotyczących obszaru tego kraju.
Chi Kung, Tai Chi, Qigong, Warszawa - Chiny Western_Han_Chinese_Silk.JPG
Na początku może wydawać się niepotrzebne przywiązanie takiego ponadnarodowego, uniwersalnego języka, jakim jest język ciała (t.j. gimnastyka Tai Chi Kung) do kultury Chin, ale w  miarę praktyki poznaje się tego przyczyny.

Pierwszym znanym nauczycielem w  tej linii przekazu, który opuścił Chiny, jest nasz nauczyciel Mistrz Ming Wong C. Y.
Ming jest osobą, która w  doskonały sposób potrafi zastosować ogólne prawa rządzące Wszechświatem, do opisu i  interpretacji zjawisk zachodzących w  mikrokosmosie, czyli w  naszym otoczeniu i  w nas samych. Ma to bardzo istotne zastosowanie również w  Tai Ki Kung, rozumianym jako sztuka walki gimnastyka lecznicza. Te ogólne zasady, mimo że wywodzą się z  Chin, obowiązują w  każdym kraju i  odnoszą się do wszystkich ludzi i  zjawisk.

Kiedy w  1996 roku w  czasie seminarium w  Sampeyre (Piemont) zwiedzaliśmy średniowieczną bazylikę, miejscowy proboszcz, który jest znajomym Mistrza, objaśniał skomplikowaną, mistyczną symbolikę architektury tej świątyni, Ming włączał się i  z wielką swobodą i  zrozumieniem tematu dodawał swoje uwagi na temat poszczególnych detali architektury i  sztuki sakralnej. Myślę, że jego informacje nie pochodziły ze studiów teoretycznych nad architektura europejską, ale ze zrozumienia energii, która w  te dzieła została włożona przez ich twórców. Najbardziej zdumieni byliśmy brakiem barier między między człowiekiem wychowanym wyłącznie na chińskiej tradycji i  kulturą europejską. Ten brak barier daje zrozumienie i  umożliwia współpracę.
To samo dotyczy innych tematów. Starsi uczniowie Minga twierdzą, że potrafi on ciekawie i  rzeczowo mówić "na każdy temat".
Chi Kung, Tai Chi, Qigong, Warszawa - Chiny chiny1.gifNa każdy temat? Chyba rzeczywiście coś w  tym jest. Oto przykład: luźna rozmowa autorów niniejszej strony z  Mingiem dotyczyła różnych języków chińskich, migracji tych języków i  utrzymywania pierwotnej, oryginalnej formy tych jezyków poza granicami Chin. Potem rozmowa zeszła na średniowieczną migrację języka czeskiego do Polski i  powrotu tego języka do ojczyzny w  czasie czeskiego Odrodzenia Narodowego. Odtwarzano wtedy, zanikający już język czeski, między innymi na podstawie dobrze zachowanego średnowiecznego języka czeskich emigrantów w  Polsce. Podaliśmy ten przykład, jako ciekawostkę, jako coś dziwnego. Ming, jak wykształcony historyk, jezykoznawca i  socjolog, którym przecież nie jest, stwierdził, że zjawisko to nie dotyczy tylko lingwistyki i  podlega ogólnym zasadom. Podał przykład z  Włoch, gdzie pewne zanikające zwyczaje ludowe odtwarzano na podstawie obserwacji tych obrzędów wśród włoskich emigrantów w  Argentynie.
Ciąg dalszy pod obrazkiem…

Chi Kung, Tai Chi, Qigong, Warszawa - Chiny Mawangdui_Zhulunf_i_Zaba.jpg

Wtedy zdalismy sobie sprawę, że wiele osób ma dużą wiedzę, ale znalezienie związków między konkretnymi zdarzeniami i  ogólnymi zasadami jest osobną umiejętnością, wynikajacą u  Mistrza z  praktyki medytacyjnej gimnastyki Tai Chi Kung i  nierozłącznie z  nią związanych studiów nad klasyczną filozoficzną literaturą chińską.
Przypomnieliśmy sobie, że zjawiska społeczne, o  których rozmawialiśmy, mogą mieć coś wspólnego z  tym, co Mistrz mówił kilka lat wcześniej, w  czasie wykładów "o centrum i  peryferiach", w  odniesienu do administrowania państwem i  w odniesieniu do różnych sposobów użycia naszego ciała w  gimnastyce i  sztuce walki Tai Ki Kung. Zasada ta, tak jak ją pamiętamy, w  uproszczeniu, mówi, że czasami lepiej jest, gdy centrum zarządza peryferiami, a  czasami bardziej korzystna jest sytuacja odwrotna. Energia w  pierwszym wypadku płynie z  centrum do peryferii, a  w drugim z  peryferii do centrum.

Po przybyciu do Europy Mistrz Ming zaleca swoim uczniom również lekturę pewnych pozycji z  klasyki literatury europejskiej. Prawdopodobnie zawierają one podobne wartości, do tych, odnajdowanych w  dziełach mędrców Wschodu. Przejście sztuki Tai Ki ze Wschodu na Zachód w  sferze źródeł, na których się ona opiera wymaga zapewnie dłuższego czasu i  w tej chwili kontakt ze źródłami chińskimi jest jeszcze konieczny.

Cała klasyka, na której opiera się nauczanie Mistrza Minga, była pisana po chińsku i  odnosi się do tamtejszych realiów. Kiedy mówimy o  gimnastyce Tai Chi Kung, chińskiej medycynie, czy feng shui używamy chińskich słów, które nie mają jeszcze europejskich odpowiedników. Dlatego na tej stronie www chcielibyśmy w  przyszości podać jak najwięcej faktów dotyczacych języka chińskiego, jego odmian, dialektów i  sposobów transkrypcji dźwięków jezyków chńskich.Chi Kung, Tai Chi, Qigong, Warszawa - Chiny dot.gif

zobacz:

Język


© Marian Nosal 2007, Czas generacji strony: 42.5 ms. Ostatnia aktualizacja: 2022-09-11 19:35