Tai Ki Kung maestro Ming Wong CY

SZKOŁA QIGONG i TAI CHI

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Qigong Jadeitowej Księżniczki 玉公主氣功 » Praca z meridianami w Qigongu Jadeitowej Księżniczki » Praca z meridianami w Qigongu Jadeitowej Księżniczki - Meridian Nerek » Praca z meridianem Nerek w formie Jadeitowej Księżniczki - obieg energetyczny Nerek w obrazach 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach zdrowotnych, podaj swój email:

M E N U:
Gdzie można z  nami praktykować zdrowotne ćwiczenia Qigong i  Taichi. Ćwiczenia stacjonarne i  wyjazdowe, kliknij…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Praca z  meridianem Nerek w  formie Jadeitowej Księżniczki - obieg energetyczny Nerek w  obrazach

Nerki w  naszych organizmach są źródłem Pierwotnej Wody i  Pierwotnego Ognia. Jest to starochiński sposób powiedzenia, że obieg czynnościowy Nerek jest źródłem biologii, źródłem witalności, źródłem życia w  nas. W  obiegu czynnościowym Nerek zgromadzone są przedurodzeniowe i  pourodzeniowe zasoby Esencji Jing, podstawowej siły życiowej w  nas. Dzięki Jing w  dzieciństwie i  w młodości możemy prawidłowo rozwijać się, zaś w  wieku dojrzałym pozwala nam ona na równie prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Nerki są przejawem istnienia i  działania Przemiany Wody w  naszym organizmie.

Chi Kung, Tai Chi, Qigong, Warszawa - Praca z meridianem Nerek w formie Jadeitowej Księżniczki - obieg energetyczny Nerek w obrazach JK_MEM_1.jpg

Najpiękniejszym, według mnie, obrazem działania Przemiany Wody, a  więc i  Nerek według filozofii i  medycyny chińskiej jest obraz zaśnieżonej, zimowej, skutej lodem krainy i  małego, zasypanego śniegiem domku, w  którego oknie podróżny może zobaczyć migające światło świeczki czy kominka. Nerki są głównie postrzegane, jako źródło Yin, jako sztandarowy przykład Przemiany Wody, dlatego w  powyższym obrazie mamy zimę i  śnieg. Ale kluczem do zrozumienia fizjologii Nerek jest to, że są one także źródłem Pierwotnego Ognia, czyli Yang. Ten Ogień jest głęboko ukryty i  często na pozór niewidoczny. Kluczem do zrozumienia roli Nerek jest to, że Ogień ten jest w  zimie bezpiecznie przechowywany i  na Wiosnę staje się on źródłem całego Yang. W  metaforze domu ukrytego w  śniegach Ogień ten pozwala mieszkańcom domku przeżyć zimę, aby mogli oni odbudować swoje życie na wiosnę i  w lecie. W  taki sam sposób w  naszym organizmie system energetyczny Nerek pozwala nam na utrzymanie życia.

Inny przykład, opisujący działanie Nerek, to hibernujące w  zimie na dnie zbiorników wodnych zwierzęta i  rośliny. Wyglądają one na martwe i  zmrożone, ale kiedy przyjdzie wiosna i  temperatura podniesie się, powraca do nich życie. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że mają ukrytą wewnątrz żywotność, która w  zimie, w  czasie przemiany Wody tylko pozornie umiera, a  tak naprawdę pod skorupą lodu organizmy te cały czas zachowują zarodek życia.

Dla porządku zacytuję tu Wikipedię [1], która prawi:

"Hibernacja naturalna, hibernacja – fizjologiczny stan organizmu, o  charakterze przystosowawczym, polegający na wyłączeniu termoregulacji, znacznym spowolnieniu procesów życiowych i  obniżeniu temperatury ciała, zwiększający tolerancję organizmu wobec niesprzyjających warunków środowiskowych. Organizmy zdolne do przechodzenia w  stan hibernacji nazywane są hibernatorami. "

Nerki są jedynym organem i  obiegiem energetycznym mającym w  sobie siłę zarazem Wody jak i  Ognia. Są one także rezerwuarem Esencji Jing, naszej podstawowej bazy siły biologiczno-życiowej. Dlatego Nerki należy cenić i  oszczędzać, nie nadwyrężając ich przedurodzeniowych, czy pourodzeniowych zasobów, poprzez na przykład przemęczanie organizmu, niedosypianie, niedożywienie, czy szczególnie poprzez nadmierne wyziębianie ciała.

Natomiast idealnym narzędziem do zachowania siły tego obiegu do późnej starości są ćwiczenia Qigong. W  czasie wykonywania tych ćwiczeń, poprzez właściwą pracę z  oddechem, ciągle wspieramy Nerki i  cały ich obieg energetyczny. Dzieje się tak, gdyż Płuca, które są w  Przemianie Metalu, w  obiegu karmiącym zasilają Nerki, należące do Przemiany Wody.

W formie Jadeitowej Księżniczki istnieją ruchy i  ćwiczenia, które szczególnie dobrze realizują te zasadę i  pozwalają na leczenie oraz odzyskanie zdrowia nawet w  trudnych sytuacjach. O  tym napiszę dalej.

Ten tekst znajdziesz na stronie www:
taichikung.pl/…

Marian Wilk-Nosal
Warszawa, 5 I  2022 - 13 VI 2023

Literatura:
1) Wikipedia
Hibernacja naturalna
pl.wikipedia.org/…