SZKOŁA QIGONG i TAI CHI


Powrót na stronę główną » Qigong Jadeitowej Księżniczki 玉公主氣功 » Praca z meridianami w Qigongu Jadeitowej Księżniczki » Praca z meridianami w Qigongu Jadeitowej Księżniczki - wstęp
Gdzie można z  nami praktykować zdrowotne ćwiczenia Qigong i  Taichi. Ćwiczenia stacjonarne i  wyjazdowe, kliknij…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Praca z  meridianami w  Qigongu Jadeitowej Księżniczki - wstęp

Doskonałe, perfekcyjne wykonanie Qigongu Jadeitowej Księżniczki powoduje najpierw oczyszczenie, udrożnienie, potem pobudzenie i  poprawienie przepływów witalnych we wszystkich meridianach i  w całym systemie energetycznym osoby ćwiczącej. Powstaje też pełna harmonia Qi w  tych kanałach, oznaczająca w  praktyce zdrowie i  zadowolenie nie tylko z  praktyki, ale też z  życia. W  formie tej do pracy z  każdym z  meridianów dedykowane są precyzyjnie dobrane i  opracowane ruchy ciała i  Energii. Istnieje też wiele ćwiczeń pomocniczych spoza samej formy Jadeitowej Księżniczki służących do przygotowania adepta do pracy z  kanałami energetycznymi.

Chi Kung, Tai Chi, Qigong, Warszawa - Praca z meridianami w Qigongu Jadeitowej Księżniczki - wstęp JK_MEM_1.jpg

W formie Jadeitowej Księżniczki z  poszczególnymi kanałami pracujemy naciągając je, zginając, skręcając, a  następnie je rozluźniając. Przy takim ćwiczeniu działa mechanizm węża ogrodowego. Jeżli chcemy, aby woda w  takim wężu płynęła pod większym ciśnieniem, to zginamy go lub skręcamy i  po wyprostowaniu otrzymujemy oczekiwany efekt. Czasami też takie zwiększone ciśnienie przepływu wody powoduje usunięcie zanieczyszczeń, które były w  wężu.

Podobny efekt otrzymujemy w  czasie praktyki z  kanałami energetycznymi. Oczyszczają się, aktywizują i  w efekcie lepiej pracują, dając zadowolenie i  zdrowie. Ważne jest tempo tych ćwiczeń, takie aby zamknięcie lub zmniejszenie przepływu w  meridianie nie było zbyt wielkie i  nie trwało zbyt długo. Kanałami tymi bowiem płyną Energia Qi i  Krew Xue, czyli substancje niezbędne do życia i  takie, które powinny ciągle zasilać wszystkie części ciała.

Przerwy i  ograniczenia w  "zasilaniu" powinny być więc precyzyjnie dobrane.

Właściwe, płynne tempo ruchu w  formie przekazywane jest z  nauczyciela na ucznia i  jest czymś w  rodzaju muzyki, melodii, która pozwala na właściwe przećwiczenie ciała, systemu kanałów ożywczych i  Ducha Shen, czyli naszej psychiki. Oprócz tego w  czasie pracy z  meridianami ważny jest stan Serca/Umysłu osoby praktykującej. Przy właściwym stanie umysłu i  odpowiedniej wiedzy oraz doświadczeniu można swoim stanem psychicznym i  prowadzeniem Qi Umysłem istotnie wspierać prawidłowe wykonanie ćwiczeń.

Jak wspomniałem istnieje też wiele innych rodzajów ćwiczeń pielęgnujących właściwy ruch Qi w  meridianach i  są to na przyład:
- statyczne ćwiczenia z  odpowiednim ułożeniem ciała, aktywizującym kanały energetyczne
- ćwiczenia Neigong, czyli praktyka prowadzenia ruchu Qi i  Xue w  kanałach samym Sercem/Umysłem, bez ruchu ciała
- ćwiczenia aktywizujące przepływy witalne przy pomocy oddechu
- ćwiczenia aktywizujące przepływy witalne przy pomocy oklepywania
- ćwiczenia aktywizujące przepływy witalne przy pomocy masażu
- ćwiczenia aktywizujące przepływy witalne przy pomocy dźwięków
- inne podobne i  będące ich kombinacjami ćwiczenia

Te pomocnicze ćwiczenia pomagają nam zapoznać się z  systemem krążeń ożywczych i  przyspieszyć nasz rozwój w  praktyce formy Jadeitowej Księżniczki. Jednak sama forma JK jest doskonałym narzędziem i  jej melodia, czyli tempo wykonania oraz wykonywane ruchy doskonale otwierają i  pielęgnują nasze przepływy życiowe.

Ideałem praktyki w  formie Jadeitowej Księżniczki jest nie myślenie o  szczegółach, bo tych niuansów jest tak wiele, że trudno je równocześnie ogarnąć, ale całościowe, medytacyjne i  pełne wykonanie formy. W  takim wykonaniu, które jest możliwe po dłuższym czasie systematycznej praktyki nie musimy koncentrować się na szczegółach, na przykład na poszczególnych kanałach, czy punktach akupunkturowych, ale swoje ciało, Energię Qi i  psychikę widzimy całościowo i  w harmonii dającej zdrowie i  zadowolenie graniczące z  błogością.

Artykuł ten przeczytasz na www:
taichikung.pl/…
Marian Wilk-Nosal
Warszawa, 20 XII 2021 - 21 V 2023


© Marian Nosal 2007, Czas generacji strony: 22.4 ms. Ostatnia aktualizacja: 2023-05-21 11:14