Tai Ki Kung maestro Ming Wong CY

SZKOŁA QIGONG i TAI CHI

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Tai Chi Kung » Cechy charakterystyczne Tai Chi i Chi Kung w stylu Chang San Feng » Korzyści dla zdrowia 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach zdrowotnych, podaj swój email:

Gdzie można z  nami praktykować zdrowotne ćwiczenia Qigong i  Taichi. Ćwiczenia stacjonarne i  wyjazdowe, kliknij…

Korzyści dla zdrowia

- Pielęgnacja pierwiastka życia, który jest w  nas
- Jedność ciała i  umysłu
- uaktywnienie dwudziestu najwazniejszycg meridianów - dwunasty zwyczajnych i  ośmiu cudownych
- Związki między aktywnością i  rozluźnieniem ciała i  umysłu
- Zdrowie, jako ruch energii w  ciele
- Zdrowie, jako ruch energii w  umyśle
- Co to jest nieśmiertelność według taoistów?
- Ciekawość świata drogą do nieśmiertelnosci