Tai Ki Kung maestro Ming Wong CY

SZKOŁA TAI CHI i QIGONG
LADY MALIŇÁKOVEJ

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Tai Chi Kung » Cechy charakterystyczne Tai Chi i Chi Kung w stylu Chang San Feng » Aspekty fizyczne i energetyczne 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach zdrowotnych, podaj swój email:

Gdzie można z  nami praktykować zdrowotne ćwiczenia Qigong i  Taichi. Ćwiczenia stacjonarne i  wyjazdowe, kliknij…

Aspekty fizyczne i  energetyczne

W czasie ćwiczenia form Ojca (Chi Kung) i  Matki (Tai Chi) bezpośrednio wchłaniamy wiedzę i  praktykę harmonii sił Yin i  Yang. W  szczególności możemy to dostrzec obserwując:

- tempo ruchu
- kształt ciała
- grę napięcia i  rozluźniania w  ciele ćwiczącej osoby
- grę napięcia i  rozluźniania w  umyśle ćwiczącej osoby

- KOLISTY I  SPIRALNY KSZTAŁT RUCHU CIAŁA
- KOLISTY I  SPIRALNY KSZTAŁT PRZEPŁYWU ENERGII
- KOLISTY I  SPIRALNY KSZTAŁT CIAŁA
- ROZFAZOWANIE RUCHU W  RÓŻNYCH CZĘŚCIACH CIAŁA
- NATURALNA RÓWNOWAGA NAPIĘC W  KLATCE PIERSIOWEj I  W PLECACH (tzw. PLECY ŻÓŁWIA)
- ROZLUŹNIANIE CIAŁA POPRZEZ RYCHY WIBRACYJNE