Podziękowania

Serdecznie dziękuję Sergio Buratto, nauczycielowi Tai Chi Kung (Tai Ki Kung) z  Treviso za pozwolenie na użycie tekstów z  jego strony: http://digilander.libero.it/taikikung/ na niniejszej stronie. Teksty te przetłumaczyłem na jezyk polski, bądź też informacji w  nich zawartych użyłem we własnych artykułach. Większość informacji na stronie www.TaiChiKung.pl, w  artykułach zarówno moich, jak i  Sergia pochodzi od Mistrza Minga.

Gaetano Ruvolo, ekspertowi Tai Ki Kung z  Rzymu dziękuję za pozwolenie na opublikowanie jego wywiadu z  Mistrzem Mingiem.

Jackowi Sypniewskiemu z  Krakowa za konsultacje stylistyczne i  pomoc w  redakcji początkowej wersji tekstu strony.

Tomkowi Szokalowi za cenne uwagi stylistyczne i  merytoryczne.

Dariuszowi Krakowskiemu, Michałowi Chońskiemu, Piotrowi Szafrańcowi, Wieśkowi Wykrocie, Markowi Sokołowskiemu i  Anicie Komorzyckiej za pozwolenie na publikację inspirujących zdjęć.

Mistrzowi www, Piotrowi z  Pruszkowa za opracowanie silnika strony www pozwalajacego na szybkie publikowanie informacji bez nadwyrężania wzroku.

Za wszelkie błędy, szczególnie stylistyczne i  literUFki jestem odpowiedzialny sam i  mój wzrok, który nie pozwala mi na dłuższą pracę z  monitorem.

Będzie jeszcze lepiej. Pracuję nad tym.

Marian Nosal

© Marian Nosal 2007, 2018 - mapa serwisukontakt - Ostatnia aktualizacja: 2014-07-25 07:17